ΖΗΤΟΥΜΕ την ουσιαστική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Α.Σ.Σ.Υ. με αναγνώριση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ______________ διατίθεται Ρολόι Τοίχου - τιμή 10€ ανά τεμάχιο, Καρφίτσα Πέτου - τιμή 2,5€ ανά τεμάχιο και Κούπα - τιμή 5€ ανά τεμάχιο

μην ξεχάσω ...

μην ξεχάσω ...

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών .... οι πρώτοι ε.ε. Αντισμήναρχοι προελεύσεως ΣΥΔ μετά από από τρία χρόνια( ΦΕΚ Α'593/23-6-2017) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

 Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 20.06.2017, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις του ν.δ. 1400/1973, του ν. 2439/1996 και του ν. 3883/2010:

 Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 του ν. 2439/1996 και 26 του ν. 3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Επισμηναγών της Πολεμικής Αεροπορίας έτους 2017-2018, που συντάχθηκαν από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων:

Προακτέων κατ’ εκλογή Υπηρεσιών Υποστήριξης απόφοιτων Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών:

Διοικητικού Ντάβαρη Ιωάννη του Νικολάου (61816).
Οικονομικού Έγγελη Φίλιππου του Παναγιώτη (61818).
Άμυνας Αεροδρομίων Κορωνιού Ματθαίου του Σωτηρίου (61832).
Διοικητικού Ανδρουλάκη Γεώργιου του Εμμανουήλ (61833).
Διοικητικού Δρυμούση Κυριάκου του Κωνσταντίνου (62027).
Οικονομικού Στυλιανάκη Γεώργιου του Εμμανουήλ (62028).
Διοικητικού Θεοδοσίου Σωτήριου του Κωνσταντίνου (62031).
Διοικητικού Τσιμόγιαννη Γεώργιου του Σεραφείμ (62032).
Άμυνας Αεροδρομίων Κοτσώνα Ευάγγελου του Γεωργίου (62036).
Άμυνας Αεροδρομίων Καλλίνου Ευάγγελου του Γεδεών (62038).
Άμυνας Αεροδρομίων Γιαννούλα Ιωάννη του Παύλου (62040).
Άμυνας Αεροδρομίων Αριστόπουλου Ανδρέα του Δημητρίου (62042).
Διοικητικού Διαννέλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου (62043).
Οικονομικού Κωνσταντινίδη Αθανάσιου του Ιωάννη (62044).
Άμυνας Αεροδρομίων Αθανασόπουλου Δημήτριου του Παναγιώτη (62048).
Άμυνας Αεροδρομίων Καπέτα Ζαχαρία του Πέτρου (62049).
Άμυνας Αεροδρομίων Ορφανού Νικόλαου του Παντελή (62050).
Υπηρεσίας Εδάφους Άμυνας Αεροδρομίων Δασκαλόπουλου Ιωάννη του Νικολάου (62055).

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 του ν.δ.1400/1973, 5, 16 και 20 παρ. 1,4 του ν. 2439/1996 και 91 του ν.3883/2010, προάγονται στον βαθμό του Αντισμήναρχου, κατ’εκλογή, οι παρακάτω Επισμηναγοί, από 24.04.2017:

Υπηρεσιών Υποστήριξης απόφοιτοι Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής Υπαξιωματικών:

Διοικητικός Ντάβαρης Ιωάννης του Νικολάου (61816).
Οικονομικός Έγγελης Φίλιππος του Παναγιώτη (61818).
Άμυνας Αεροδρομίων Κορωνιός Ματθαίος του Σωτηρίου (61832).
Διοικητικός Ανδρουλάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ (61833).
Διοικητικός Δρυμούσης Κυριάκος του Κωνσταντίνου (62027).
Οικονομικός Στυλιανάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ (62028).
Διοικητικός Θεοδοσίου Σωτήριος του Κωνσταντίνου (62031).

Πρόκειται για τους μοναδικούς εν ενεργεία Αντισμηνάρχους προελεύσεως ΣΥΔ μετά τις αποστρατείες του 2014.

Οι ανωτέρω κριθέντες και κριθέντες-προαχθέντες, ανήκουν στην 25η σειρά ΣΥΔ (έτος κατάταξης 1984).

Ο ΣΑΣΥΔΑ, εκ μέρους όλων των ΣΥΔιτών, τους συγχαίρει και εύχεται σύντομα την προαγωγή και των υπολοίπων κριθέντων Επισμηναγών της 25ης σειράς !


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου