ΖΗΤΟΥΜΕ την ουσιαστική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Α.Σ.Σ.Υ. με αναγνώριση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ______________ διατίθεται Ρολόι Τοίχου - τιμή 10€ ανά τεμάχιο, Καρφίτσα Πέτου - τιμή 2,5€ ανά τεμάχιο και Κούπα - τιμή 5€ ανά τεμάχιο

μην ξεχάσω ...

μην ξεχάσω ...

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΧΟΛΗΣ

50 Σειρές  -  2360 Έλληνες Απόφοιτοι

50η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: Φ.413.12/ΑΔ.474735/19-7-14 Απ. Α/ΓΕΑ (ΦΕΚ Γ 1084/12-8-14)
Απόφοιτοι: 44 - 2 Κύπριοι


49η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: Φ.413.12/ΑΔ.475534/17-7-13 Απόφ. Α/ΓΕΑ (ΦΕΚ Γ 750/17-7-13)
Απόφοιτοι: 39


48η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: Φ.413.12/ΑΔ.475123/19-7-12 Απόφ. Α/ΓΕΑ (ΦΕΚ Γ 698/19-7-12)
Απόφοιτοι: 44


47η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: Φ.413.12/ΑΔ.505034/19-7-11 Απόφ. Α/ΓΕΑ (ΦΕΚ Γ 476/20-7-11)
Απόφοιτοι: 48 Έλληνες - 1 Κύπριος - 2 Καμερουνέζοι


46η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: Φ.413.12/ΑΔ.504985/17-7-10 Απόφ. Α/ΓΕΑ (ΦΕΚ Γ 633/20-7-10)
Απόφοιτοι: 49


45η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: Φ.413.12/ΑΔ.504842/17-7-09 Απόφ. Α/ΓΕΑ (ΦΕΚ Γ 568/22-7-09)
Απόφοιτοι: 46


44η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: Φ.413.12/ΑΔ.506986/6-8-08 Απόφ. Α/ΓΕΑ (ΦΕΚ Γ 744/11-8-08)
Απόφοιτοι: 47


43η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: Φ.413.12/ΑΔ.506397/2-8-07 Απόφ. Α/ΓΕΑ (ΦΕΚ Γ 550/6-8-07)
Απόφοιτοι: 47


42η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: Φ.413.12/ΑΔ.507149/18-8-06 Απόφ. Α/ΓΕΑ (ΦΕΚ Γ 217/18-8-06)
Απόφοιτοι: 44


41η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: Φ.413.12/ΑΔ.507202/23-8-05 Απόφ. Α/ΓΕΑ (ΦΕΚ Γ 213/26-8-05)
Απόφοιτοι: 38


40η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: Φ.413.12/ΑΔ.508282/16-9-04 Απόφ. Α/ΓΕΑ (ΦΕΚ Γ 245/16-9-04)
Απόφοιτοι: 43


39η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: Φ.413.12/ΑΔ.507664/2-9-03 Απόφ. Α/ΓΕΑ (ΦΕΚ Γ 208/3-9-03)
Απόφοιτοι: 57


38η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: Φ.413.12/ΑΔ.506897/2-9-02 Απόφ. Α/ΓΕΑ (ΦΕΚ Γ 198/3-9-02)
Απόφοιτοι: 54


37η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: Φ.413.12/ΑΔ.507087/30-8-01 Απόφ. Α/ΓΕΑ (ΦΕΚ Γ 217/31-8-01)
Απόφοιτοι: 54


36η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: Φ.413.12/ΑΔ.507882/29-8-00 Απόφ. Α/ΓΕΑ (ΦΕΚ Γ 248/30-8-00)
Απόφοιτοι: 36


35η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: Φ.413.12/ΑΔ.508278/6-9-99 Απόφ. Α/ΓΕΑ (ΦΕΚ Γ 184/14-9-99)
Απόφοιτοι: 37


34η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: Φ.413.12/ΑΔ.507711/2-9-98 Απόφ. Α/ΓΕΑ (ΦΕΚ Γ 171/10-9-98)
Απόφοιτοι: 40


33η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: Φ.413.12/ΑΔ.507493/3-9-97 Απόφ. Α/ΓΕΑ (ΦΕΚ Γ 186/5-9-97)
Απόφοιτοι: 40


32η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: Φ.413.12/ΑΔ.507372/6-9-96 Απόφ. Α/ΓΕΑ (ΦΕΚ Γ 175/9-9-96)
Απόφοιτοι: 43


31η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: Φ.413.12/ΑΔ.507416/30-8-95 Απόφ. Α/ΓΕΑ (ΦΕΚ Γ 191/5-9-95)
Απόφοιτοι: 55


30η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: Φ.413.12/ΑΔ.507100/23-8-94 Απόφ. Α/ΓΕΑ (ΦΕΚ Γ 151/31-8-94)
Απόφοιτοι: 48


29η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: Φ.413.12/ΑΔ.506483/16-8-93 Απόφ. Α/ΓΕΑ (ΦΕΚ Γ 134/19-8-93)
Απόφοιτοι: 50


28η Σειρά
Απόφ. Ονομασίας: Φ.413.12/ΑΔ.272349/7-9-89 Απόφ. ΥΕΘΑ ( ΦΕΚ Γ 196/12-9-89 )
Απόφοιτοι: 49


27η Σειρά
Απόφ. Ονομασίας: Φ.413.12/ΑΔ.270996/14-9-88 Απόφ. ΥΦΕΘΑ ( ΦΕΚ Γ 177/19-9-88 )
Απόφοιτοι: 49


26η Σειρά
Απόφ. Ονομασίας: Φ.113/120/ΑΔ.288804/9-9-87 Απόφ. ΥΦΕΘΑ ( ΦΕΚ Γ 190/17-9-87 )
Απόφοιτοι: 59


25η Σειρά
Απόφ. Ονομασίας: Φ.113/120/ΑΔ.289430/10-9-86 Απόφ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Γ 214/11-9-86)
Απόφοιτοι: 60


24η Σειρά
Απόφ. Ονομασίας: Φ.113/120/ΑΔ.265266/9-11-81 Απόφ.ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Γ 337/16-11-81)
Απόφοιτοι: 34


23η Σειρά
Απόφ. Ονομασίας: 267531/13-11-80 Απόφ. Α/ΓΕΑ ( ΦΕΚ Γ 336/19-11-80 )
Απόφοιτοι: 63


22η Σειρά
Απόφαση Ονομασίας: 469881/28-11-78 Απόφ. Α/ΓΕΑ ( ΦΕΚ Γ 289/1-12-78 )
Απόφοιτοι: 61


21η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: 469208/13-10-77 Απόφ. Α/ΓΕΑ ( ΦΕΚ Γ 323/14-10-77 )
Απόφοιτοι: 31


20η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: 469134/9-10-76 Απόφ. Α/ΓΕΑ ( ΦΕΚ Γ 413/12-10-76 )
Απόφοιτοι: 33


19η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: 218657/8-10-75 Απόφ. ΥΦΕΘΑ ( ΦΕΚ Γ 432/10-10-75 )
Απόφοιτοι: 19


18η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: 413287/26-11-74 Απόφ. Α/ΓΕΑ ( ΦΕΚ Γ 485/3-12-74 )
Απόφοιτοι: 14


17η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: 409482/29-9-73 Απόφ. Α/ΓΕΑ ( ΦΕΚ Γ 332/3-10-73 )
Απόφοιτοι: 29


16η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: 432844/16-10-72 Απόφ. Α/ΓΕΑ ( ΦΕΚ Γ 306/16-10-72 )
Απόφοιτοι: 51


15η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: 392306/8-10-71 Απόφ. Α/ΓΕΑ ( ΦΕΚ Γ 359/12-10-71 )
Απόφοιτοι: 51


14η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: 225285/6-10-69 Απόφ. Α/ΓΕΑ ( ΦΕΚ Γ 345/14-10-69 )
Απόφοιτοι: 41


13η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: 229436/30-10-68 Απόφ. ΥΕΘΑ ( ΦΕΚ Γ 376/5-11-68 )
Απόφοιτοι: 44


12η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: 234578/9-12-66 Απόφ. ΥΦΕΘΑ ( ΦΕΚ Γ 447/13-12-66 )
Απόφοιτοι: 24


11η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: 229344/22-10-65 Απόφ. ΥΕΘΑ ( ΦΕΚ Γ 408/26-10-65 )
Απόφοιτοι: 42


10η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: 227836/17-10-64 Απόφ. ΥΦΕΘΑ ( ΦΕΚ Γ 335/20-10-64 )
Απόφοιτοι: 50


9η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: 226670/16-10-63 Απόφ. ΥΕΘΑ ( ΦΕΚ Γ 288/24-10-63 )
Απόφοιτοι: 47


8η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: 43209/12-10-62 Απόφ. ΥΦΕΘΑ ( ΦΕΚ Γ 269/17-10-62 )
Απόφοιτοι: 35


7η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: 207568/21-10-61 Απόφ. ΥΕΘΑ ( ΦΕΚ Γ 260/30-10-61 )
Απόφοιτοι: 53


6η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: 207596/18-10-60 Απόφ. ΥΦΕΘΑ ( ΦΕΚ Γ 219/25-10-60 )
Απόφοιτοι: 61


5η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: 84473/17-10-59 Απόφ. ΥΦΕΘΑ ( ΦΕΚ Γ 185/22-10-59 )
Απόφοιτοι: 98


4η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: 5978/18-10-58 Απόφ. ΥΦΕΘΑ ( ΦΕΚ Γ 210/22-10-58 )
Απόφοιτοι: 80
  αα Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΑΣΜΑ Ειδικότητα
1 Αχαμνός Χρήστος Νικόλαος 57/2397 Στρατολόγος
2 Κουλουριώτης Κωνσταντίνος Δημήτριος 60/629 "
3 Στρατογιάννης Σωτήριος Νικόλαος 60/633 "
4 Παπαφίλης Χρήστος Παναγιώτης 58/2400 "
5 Ράγκας Μιχαήλ Κωνσταντίνος 59/1442 "
6 Αγγελάκης Γεώργιος Νικόλαος 56/4131 "
7 Κοτρίδης Ευστάθιος Ευάγγελος 58/2392 "
8 Κόντος Σταύρος Ανδρέας 57/3433 "
9 Τσάνος Χαράλαμπος Θεόδωρος 59/1144 "
10 Βούτσας Αθανάσιος Ιωάννης 56/4080 "
11 Γιαννουκάκος Μιχαήλ Ιωάννης 60/628 "
12 Τσιμπέρης Γεώργιος Ταξιάρχης 60/634 "
13 Μετσιτάκος Απόστολος Ρωσσέτος 58/2396 "
14 Σπανός Χαράλαμπος Γεράσιμος 57/2810 "
15 Στέφος Γεώργιος Ιωάννης 60/632 Μετεωρολόγος
16 Τσαγκαρόπουλος Γεώργιος Σταμάτιος 59/1447 "
17 Δροσόπουλος Ιωάννης Αθανάσιος 57/2795 "
18 Δήμος Ιωάννης Αθανάσιος 55/6235 "
19 Μιχάλογλου Ποσειδών Εμμανουήλ 57/2803 "
20 Γλυμής Ευθύμιος Χρήστος 58/2386 "
21 Σμυρνής Ηλίας Νικόλαος 59/1443 "
22 Γόρδος Ευάγγελος Σωκράτης 58/2387 "
23 Καράμπελας Σταύρος Αθανάσιος 57/2798 "
24 Μαυρόπουλος Σπύρος-Ανέστης Γεώργιος 57/2802 "
25 Δημητρέλλος Παναγιώτης Ιωάννης 57/2794 Νοσοκόμος
26 Ευθυμίου Χρήστος Λεονάρδος 57/2796 "
27 Μαλλιαρός Θωμάς Ευάγγελος 58/2406 "
28 Παπαγεωργίου Δημήτριος Νικόλαος 57/2806 "
29 Ανδρούτσος Νικόλαος Αθανάσιος 57/2812 "
30 Παπαχρήστου Γεώργιος Βασίλειος 57/2807 "
31 Γκλέκας Γεώργιος Δημήτριος 59/1439 "
32 Μαντζαβάς Δημήτριος Ανδρέας 60/630 "
33 Χριστοδουλόπουλος Γεώργιος Κωνσταντίνος 59/1449 Φωτογράφος
34 Σμυρνιός Κωνσταντίνος Βασίλειος 60/631 "
35 Κατσαρέλης Χρήστος Αλέξανδρος 59/1441 "
36 Φίλης Κωνσταντίνος Χαράλαμπος 57/2811 "
37 Θεοδώρου Δημήτριος Απόστολος 58/2389 "
38 Μπουγάς Ιωάννης Κωνσταντίνος 57/2805 "
39 Παρασκευάς Βασίλειος Ευάγγελος 58/2401 "
40 Λεκάκος Γεώργιος Δαμιανός 58/2305 "
41 Σταυρίδης Ιωάννης Μιχαήλ 58/2404 Ελεγκτής Εναερίου Κυκλοφορίας
42 Ντρέλιας Γρηγόριος Απόστολος 57/1736 "
43 Φιλίππου Γεώργιος Ευάγγελος 59/1448 "
44 Βούλγαρης Ιωάννης Γεώργιος 59/251 "
45 Πετρούλιας Ηλίας Νικόλαος 57/2808 "
46 Παγώνης Κωνσταντίνος Μελέτιος 59/834 "
47 Κουκιάσας Σταμέλος Αθανάσιος 58/2393 "
48 Αρματάς Σπυρίδων Ανδρέας 60/627 "
49 Θεοδοσίου Κωνσταντίνος Σωτήριος 57/2797 "
50 Παπαγεωργίου Ευάγγελος Κωνσταντίνος 58/2397 "
51 Τρίψας Αθανάσιος Δημήτριος 59/1446 Μεταφορών
52 Σανιδάς Δημήτριος Απόστολος 55/4831 "
53 Διονυσόπουλος Παναγιώτης Γεώργιος 59/1440 "
54 Λάππας Χρήστος Βασίλειος 58/2394 "
55 Μιχελάκος Σταύρος Θωμάς 61/25 "
56 Χαραλαμπάκης Ευάγγελος Γεώργιος 61/26 Ταμειακός
57 Γαντής Χρήστος Ανέστης 55/4653 "
58 Μπλέτας Χρήστος Γεώργιος 57/2804 "
59 Δρόσος Φίλιππος Μιχαήλ 54/6661 "
60 Λιάσκας Αλέξανδρος Μιχαήλ 56/4142 "
61 Γκόντας Νικόλαος Αθανάσιος 58/2385 "
62 Κιούσης Παναγιώτης Δημήτριος 58/2391 "
63 Παπαγεωργίου Ιωάννης Δημήτριος 58/2398 "
64 Ασπραδάκης Γρηγόριος Εμμανουήλ 58/1437 "
65 Κωνσταντόπουλος Νικόλαος Κωνσταντίνος 57/2800 "
66 Βύρης Νικόλαος Βασίλειος 58/2384 Πληροφοριών
67 Αγρογιάννης Αθανάσιος Γεώργιος 55/4914 "
68 Σαλιώρας Κωνσταντίνος Σπυρίδων 57/2809 "
69 Καρούτης Ιωάννης Απόστολος 57/2799 "
70 Παπαγεωργόπουλος Δημήτριος Νικόλαος 57/2546 "
71 Λατσούδης Αριστοτέλης Δημήτριος 57/2801 "
72 Δρούλιας Βασίλειος Ανδρέας 58/2388 "
73 Καπετάνιος Ανδρέας Θεόδωρος 58/2390 "
74 Τσουκαλάς Μιχαήλ Γεώργιος 54/4844 "
75 Βρατσίνης Κωνσταντίνος Δημοσθένης 58/1356 "
76 Σάσσαρης Ηλίας Παναγιώτης 58/2403 "
77 Πλέσσας Θεόδωρος Φώτιος 58/2402 "
78 Χριστολουκάς αθανάσιος Νικόλαος 58/2405 "
79 Βούτσινος Σταύρος Κωνσταντίνος 59/1438 "
80 Δημόπουλος Σωτήριος Αντώνιος 57/2614 "


3η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: 5964/21-10-57 Απόφ. ΥΦΕΘΑ ( ΦΕΚ Γ 196/23-10-57 )
Απόφοιτοι: 75
  αα Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΑΣΜΑ Ειδικότητα
1 Κουκουλομάτης Κυριάκος Ιωάννης 51/2261 Στρατολόγος
2 Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος Αθανάσιος 56/4651 "
3 Δελής Δημήτριος Κωνσταντίνος 58/1129 "
4 Κουμπούρος Νικόλαος Παναγιώτης 57/2425 "
5 Κορρές Αθανάσιος-Κύριλλος Νικόλαος 59/415 "
6 Τολιός Γεώργιος Χρήστος 56/4657 "
7 Μαΐτος Γεώργιος Νικόλαος 58/1136 "
8 Βιτζιλαίος Κωνσταντίνος Σωτήριος 56/4655 "
9 Μπράβος Διονύσιος Ηλίας 58/1128 Μετεωρολόγος
10 Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος Σωκράτης 59/417 "
11 Μπαϊζάνης Ιωάννης Κωνσταντίνος 58/1121 "
12 Τσάτσιος Κωνσταντίνος Νικόλαος 56/4653 "
13 Γιαπουτζίδης Ιωάννης Βασίλειος 58/1125 "
14 Σούκουλης Μιχαήλ Ιωάννης 57/2431 "
15 Τσαγκουρνός Παναγιώτης Σταύρος 56/4662 "
16 Κορμπυλας Ιωάννης Νικόλαος 59/410 "
17 Απαλάκης Γεώργιος Εμμανουήλ 54/2699 Νοσοκόμος
18 Κουμουδής Παναγιώτης Βασίλειος 58/1126 "
19 Κατόγλου Ιωάννης Ιπποκράτης 59/411 "
20 Αγγελογιαννάκης Μιχαήλ Γεώργιος 59/416 "
21 Διαμαντόγιαννης Αθανάσιος Νικόλαος 57/2430 "
22 Βουτεράκος Αντώνιος Παναγιώτης 56/4661 "
23 Σκάτζικας-Ποτίτσας Γεώργιος Μιχαήλ 57/2434 "
24 Οικονομόπουλος Νικόλαος Σωτήριος 58/1137 "
25 Κυριακόγγωνας Θεόδωρος Μιχαήλ 57/2428 "
26 Παπαδόπουλος Ευάγγελος Αμφιλόχιος 58/1132 "
27 Μουρίκης  Παναγιώτης Κωνσταντίνος 57/2427 Φωτογράφος
28 Τζιβινίκος Μαργαρίτης Χρήστος 58/1124 "
29 Παναγιώτου Κίμων Γεώργιος 56/3188 "
30 Τσουμάρης Αριστοτέλης Λεωνίδας 58/1131 "
31 Καπάκος Σωτήριος Ιωάννης 55/7532 "
32 Βελούδης Γεώργιος Ευστράτιος 55/3143 "
33 Κοντάκος Δρακούλης Παναγιώτης 57/2432 "
34 Σταυρίδης Θωμάς Κυριάκος 58/1127 Ελεγκτής Εναερίου Κυκλοφορίας
35 Κομνηνός Γεώργιος Μιχαήλ 59/412 "
36 Κοτσιάκης Βασίλειος Γεώργιος 54/4281 "
37 Βεργόπουλος Σταύρος Ευάγγελος 58/1130 "
38 Ρήτος Δημήτριος Γεώργιος 57/1775 "
39 Μόσιαλος Βασίλειος Γεώργιος 56/3511 "
40 Κοσμόπουλος Κωνσταντίνος Δημήτριος 55/4706 "
41 Γκένος Σωτήριος Βασίλειος 56/4654 Μεταφορών
42 Πολυμενάκος Παναγιώτης Νικόλαος 59/419 "
43 Χατζηδάκης Σταμάτιος Ελευθέριος 59/418 "
44 Γιαννακόπουλος Παναγιώτης Χριστόφορος 57/2438 "
45 Τζικάκος Γεώργιος Στυλιανός 57/2433 "
46 Φωτόπουλος Ανδρέας Φώτιος 58/1134 Αμύνης Αεροδρομίων
47 Περδικάρης Απόστολος Ιωάννης 55/3397 "
48 Κατσιμπέλης Κωνσταντίνος Γεώργιος 56/4656 "
49 Γαλάνης Δημήτριος Γεώργιος 59/409 "
50 Τσαγκούρνος Κωνσταντίνος Αθανάσιος 58/1135 "
51 Σταθόπουλος Φώτιος Γεώργιος 57/2429 "
52 Πανταζόπουλος Γεώργιος Κωνσταντίνος 52/245 "
53 Δημητρακάκης Γεώργιος Δημήτριος 58/1133 "
54 Βουτεράκος Πέτρος Παναγιώτης 56/4660 "
55 Παπαδόπουλος Κλήμεντος Νικόλαος 57/2435 "
56 Πετράκος Μιχαήλ Βασίλειος 54/7170 "
57 Κουμεντάκος Σταμάτιος Δημήτριος 57/2437 "
58 Ραγάζος Αθανάσιος Φίλιππος 52/2238 Ταμειακός
59 Καραθανάσης Παναγιώτης Χρήστος 58/1123 "
60 Ανδρέου Δημήτριος Σωτήριος 55/3632 "
61 Δεληγεώργης Διονύσιος Αλέξανδρος 53/2860 "
62 Λαβράνος Γεώργιος Σπυρίδων 56/3494 "
63 Γκίκας Γεώργιος Χαράλαμπος 56/2361 "
64 Θεοδώρου Κωνσταντίνος Αθανάσιος 57/2436 "
65 Κριεμπάρδης Βασίλειος Σεραφείμ 56/4642 "
66 Μπουραζάνης Νικόλαος Τσιλιβός 56/4658 "
67 Κοσμαδάκης Γεώργιος Ιωάννης 58/485 "
68 Πλέσσιας Αθανάσιος Ιωάννης 58/1122 Πληροφοριών
69 Κατσαριώτης Νικόλαος Παναγιώτης 58/484 "
70 Κουρούπης Σπυρίδων Χρήστος 56/3092 "
71 Παπαγεωργίου Δημήτριος Ιωάννης 54/7168 "
72 Γκρέκος Αργύριος Λουκάς 56/4659 "
73 Κορδούλης Ηλίας Αθανάσιος 55/4394 "
74 Πλαφαδέλης Ευάγγελος Αλέξανδρος 55/4167 "
75 Καστάνης Γεώργιος Χρήστος 57/2426 "


2η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: 34398/21-9-56 Απόφ. ΥΦΕΘΑ ( ΦΕΚ Γ 197/22-9-56 )
Απόφοιτοι: 79
  ααΕπώνυμοΌνομαΠατρώνυμοΑΣΜΑΕιδικότητα
1ΓαβαλάςΧρήστοςΓεώργιος56/3314Στρατολόγος
2ΚαζάνηςΒασίλειοςΑθανάσιος56/2623"
3Καστανιάς ΖαχαρίαςΔημήτριος53/434"
4ΒασιλακόπουλοςΚωνσταντίνοςΦώτιος56/2633"
5ΠαπαδογούλαςΚωνσταντίνοςΓεώργιος55/3590"
6ΓιαννακάριοςΠαναγιώτηςΛεωνίδας55/3017"
7ΛαουλάκοςΑγγελήςΗλίας56/3321"
8ΠαπαγεωργίουΒασίλειοςΔημήτριος54/2511"
9ΚολοκυθάςΓεώργιοςΚωνσταντίνος57/763"
10ΚαλαβρέζοςΑντώνιοςΙωάννης54/3278"
11ΜακρήςΕυστράτιοςΜιχαήλ56/3322"
12ΚαπανταηδάκηςΑλέξανδροςΚωνσταντίνος58/478"
13ΣερεμέτηςΓεώργιοςΦώτιος55/3984"
14ΜαρίνοςΠαναγιώτηςΓεώργιος57/1677"
15ΠαπαγεωργίουΚωνσταντίνοςΝικόλαος55/4553"
16ΑναγνωστόπουλοςΣωτήριοςΔημοσθένης58/472"
17ΚυριαζήςΔημήτριοςΑθανάσιος55/4545"
18ΝικολακόπουλοςΛάμπροςΞενοφώντας58/473"
19ΖαρογκίκαςΣπυρίδωνΓεώργιος56/3315"
20ΛαγουδάκοςΑνδρέαςΘεόδωρος56/3328"
21ΠανανάκηςΙωάννηςΔημήτριος55/4547"
22ΠαναγόπουλοςΑλέξανδροςΣωτήριος55/4546"
23Παπαχρυσάνθου ΑριστοτέληςΑντώνιος55/3077Φωτογράφος
24ΓουρδομιχάληςΘωμάςΓεώργιος57/1672"
25ΚαραβασίληςΕμμανουήλ-ΠαντελήςΚωνσταντίνος57/1675"
26Μακαρές ΒασίλειοςΑθανάσιος56/3325"
27ΚόλλιαςΧαράλαμποςΓρηγόριος55/4543"
28ΦανάραςΝικόλαοςΑνδρέας55/1777"
29ΦουρναράκοςΙωάννηςΠαύλος55/4549"
30ΚωνσταντόπουλοςΚωνσταντίνοςΠαναγιώτης54/7128"
31ΜπαζίμαςΑθανάσιοςΔημήτριος55/4555"
32ΚουκουλομμάτηςΒασίλειοςΓεώργιος55/4544"
33ΑγγελίδηςΝικόλαοςΆγγελος58/475Ελεγκτής Εναερίου Κυκλοφορίας
34ΖουρμπάκηςΣάββαςΑριστείδης56/3316"
35ΝτινόπουλοςΓεώργιοςΑνδρέας52/1401"
36ΡάγκοςΓεώργιοςΒάιος56/2561"
37ΜάμαληςΚωνσταντίνοςΔημήτριος58/477"
38ΚατσαρόςΝικόλαοςΠερικλής57/988"
39ΦιλιππαίοςΠαναγιώτηςΚωνσταντίνος56/3105"
40ΠαπακωνσταντίνουΚωνσταντίνοςΛυμπέρης58/474"
41ΣυρόπουλοςΓεώργιοςΑναγνώστης53/4864"
42ΚανελλόπουλοςΑθανάσιοςΣταμάτιος57/1683"
43Δελόπουλος-ΔελήςΑναστάσιοςΔημήτριος55/4552"
44ΜπεκιάρηςΓεώργιοςΔημήτριος56/2550"
45ΘωμάκοςΙωάννηςΓεώργιος57/1674"
46ΛαψάνηςΜιχαήλΑθανάσιος54/7127"
47ΣπυριδάκηςΓεώργιοςΙωάννης57/1505Μεταφορών
48ΚαραντώνηςΑθανάσιοςΝικόλαος56/3317"
49ΠετράκοςΒασίλειοςΣωκράτης56/3323"
50ΔημακάκοςΓεώργιοςΣταύρος55/4542"
51Κουμουκέλης ΜιχαήλΚωνσταντίνος56/3320"
52ΔημόπουλοςΠαναγιώτηςΚωνσταντίνος56/2047"
53ΣχοινάςΝικόλαοςΕπαμεινώνδας55/4550"
54ΠαπαχρήστοςΚωνσταντίνοςΝικόλαος55/4548Αμύνης Αεροδρομίων
55ΚόλλιαςΘεόδωροςΒασίλειος54/3583"
56ΚολυμπίρηςΔημήτριοςΚωνσταντίνος56/3318"
57ΤούλιαςΘωμάςΔημήτριος57/585"
58ΑναγνωστόπουλοςΚωνσταντίνοςΜιχαήλ54/7126"
59ΛεκκόςΑθανάσιοςΓεώργιος53/4793"
60ΜοσχοβάκηςΧρυσόστομοςΚοσμάς57/1678"
61ΠαπαδάκηςΑνδρέαςΚωνσταντίνος58/479"
62ΠαπουτσάκηςΣτυλιανόςΔημήτριος57/1680"
63ΚαλέντζοςΝικόλαοςΙωάννης57/1681"
64ΑθενάκηςΕμμανουήλΔημήτριος55/3630"
65ΚοψαχειλάκοςΝικόλαοςΓρηγόριος56/3319"
66ΤριανταφύλλουΣωτήριοςΧρήστος55/4455"
67ΑποστολόπουλοςΑναστάσιοςΓεώργιος57/1672"
68ΚαρρήςΑνέστηςΓεώργιος56/3324"
69ΜαριδάκηςΕμμανουήλΚωνσταντίνος57/1676"
70ΑδαόςΖώηςΚωνσταντίνος56/3327"
71ΚαπούτσηςΒασίλειοςΔημήτριος56/3091"
72ΚαμηλάκηςΕμμανουήλΙωάννης54/3916"
73ΝικολάουΙωάννηςΒασίλειος57/1679"
74ΠαναγάκοςΕυάγγελοςΠαναγιώτης54/3637"
75ΚουτσολιάκοςΠέτροςΠούλος55/1969"
76ΜπέκοςΑθανάσιοςΤιμολέοντας56/3326"
77ΑδάμΙωάννηςΚωνσταντίνος55/4551"
78ΠοταγάςΕυάγγελοςΓεώργιος57/1682"
79ΔραγουμάνοςΕυστάθιοςΠαύλος55/4554"


1η Σειρά
Απόφαση Ονομασία: 38686/12-9-1955 Απόφ. ΥΕΘΑ ( ΦΕΚ Γ' 201/17-9-55 )
Απόφοιτοι: 69
αα Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΑΣΜΑ Ειδικότητα
1 Καμποσιώρας Γεώργιος Αθανάσιος 52/848 Στρατολόγος
2 Πολυμενόπουλος Παναγιώτης Αλέξιος 53/2187 "
3 Τζάθας Δημήτριος Ευάγγελος 51/672 "
4 Αθανασόπουλος Δημοσθένης Αλέξιος 54/1872 "
5 Ρεστέμης Τριαντάφυλλος Ευστάθιος 52/1371 "
6 Μπαλτζής Γεώργιος Αλέξανδρος 52/2112 "
7 Μηλιώνης Κωνσταντίνος Ιωάννης 53/2929 "
8 Βασιλόπουλος Αριστομένης Παναγιώτης 51/1189 "
9 Καπετάνου  Αλέξανδρος Ιωσήφ 55/2501 "
10 Σπυρόπουλος Αντώνιος Αναστάσιος 55/3891 "
11 Βαμβακούλας Κωνσταντίνος Χρήστος 55/2621 "
12 Κούλης Γεώργιος Γρηγόριος 52/2282 "
13 Μαντής Ευάγγελος Δημήτριος 56/2348 Μετεωρολόγος
14 Καλατζής Γεώργιος Δημήτριος 52/526 "
15 Πήλιουρης Θωμάς Ευάγγελος 57/837 "
16 Κουσκουνέλλος Ιωάννης Γεώργιος 57/838 "
17 Μπουντακόπουλος Ευστάθιος Χρήστος 53/2698 "
18 Ξύδης Άγγελος Σωτήριος 54/3426 "
19 Δασκαλάκης Αντώνιος Ιωάννης 56/2351 "
20 Αργύρης Δημήτριος Παντελής 53/2998 "
21 Νικητάκης Αντώνιος Χρήστος 53/2190 "
22 Τσάρας Αθανάσιος Μιχαήλ 54/3905 "
23 Ντάνος Ανδρέας Χρήστος 57/834 Νοσοκόμος
24 Τσέτος Χρήστος Αθανάσιος 55/3892 "
25 Νικολακόπουλος Γεώργιος Ξενοφώντας 55/3894 "
26 Αθανασόπουλος Παναγιώτης Στυλιανός 55/1871 "
27 Τσιμπούκης Ευάγγελος Γεώργιος 56/2354 "
28 Σωτηρόπουλος Μιχαήλ Κωνσταντίνος 54/3909 "
29 Φλωράκης Σπυρίδων Κωνσταντίνος 53/1620 Φωτογράφος
30 Παυλόπουλος Χαράλαμπος Σωτήριος 56/1703 "
31 Κουμάνταρος Κωνσταντίνος Γεώργιος 53/3031 "
32 Τζομάκας Νικόλαος Πέτρος 55/2703 "
33 Γιαλέρνιος Δημήτριος Γεώργιος 55/3889 "
34 Σταμάτης Αθανάσιος Κωνσταντίνος 57/835 "
35 Καρυοφύλης Βασίλειος Ευάγγελος 54/3283 "
36 Κώστας Γεώργιος Αθανάσιος 54/3177 "
37 Παπαπάνου  Ανδρέας Κωνσταντίνος 56/1768 Ελεγκτής Εναερίου Κυκλοφορίας
38 Μπάλας Δημήτριος Γεώργιος 56/2353 "
39 Τσατσαλμάς Γεώργιος Σπυρίδων 54/3908 "
40 Σέλλης Γεώργιος Παναγιώτης 56/2358 "
41 Κοτσώνης Σπήλιος Γεώργιος 56/2356 "
42 Σίδερης Άγγελος Γεώργιος 56/2357 "
43 Νικολού Δημήτριος Βασίλειος 56/1170 "
44 Δασκαλάκης Ταξιάρχης Γρηγόριος 56/2349 "
45 Παπανδρέου Κυριάκος Αθανάσιος 55/2430 "
46 Μπήνιος Ανδρέας Θωμάς 55/3893 "
47 Παπαγεωργάκης Γεώργιος Παναγιώτης 56/1388 "
48 Μόσχοβος Νικόλαος Βασίλειος 56/2352 "
49 Ψαρούλης Γεώργιος Βασίλειος 55/2799 "
50 Μαρίνος Γεώργιος Μαρίνος 55/3887 "
51 Παναγάκος Ηλίας Δημήτριος 54/3888 "
52 Μπούζος Παρασκευάς Κωνσταντίνος 54/3911 "
53 Βουρβαχάκης Ελευθέριος Γεώργιος 51/2412 Μεταφορών
54 Χαρέμης Λουκάς Ευάγγελος 56/2350 "
55 Χαλαντζούκας Νικόλαος Δημήτριος 54/3906 "
56 Θεοδωρακόπουλος Σωτήριος Γρηγόριος 54/3907 "
57 Κοτζιάς Θεόδωρος Ιωάννης 55/3890 "
58 Λιάπης Κωνσταντίνος Αριστοτέλης 54/1112 "
59 Σιέττος Γεώργιος Βασίλειος 55/2883 Αμύνης Αεροδρομίων
60 Λικάκης Χρήστος Γεώργιος 54/909 "
61 Τσαγκαράκης Γεώργιος Εμμανουήλ 55/2389 "
62 Αντωνόπουλος Αντώνιος Παναγιώτης 57/18 "
63 Περσίτσας Στέφανος Κωνσταντίνος 54/3656 "
64 Καρατζάς Κωνσταντίνος Σωτήριος 55/3113 "
65 Μήτσου Γεώργιος Πέτρος 53/2816 "
66 Γκρίλλας Μιχαήλ Σωτήριος 57/836 "
67 Θηβαίος Ιωάννης Γεώργιος 55/2443 "
68 Φλωράτος Ιωάννης Αριστείδης 56/2355 "
69 Νιργιανάκης Ιάσων Ιωάννης 54/3423 "
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου