ΖΗΤΟΥΜΕ την ουσιαστική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Α.Σ.Σ.Υ. με αναγνώριση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ______________ διατίθεται Ρολόι Τοίχου - τιμή 10€ ανά τεμάχιο, Καρφίτσα Πέτου - τιμή 2,5€ ανά τεμάχιο και Κούπα - τιμή 5€ ανά τεμάχιο

μην ξεχάσω ...

μην ξεχάσω ...

ΔΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Μετά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες του Συλλόγου την 2α Δεκ 2017, συγκροτήθηκαν σε Σώμα την 19η Δεκ 2017, το νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, οι επιμέρους Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, ενώ ορίσθηκε και ο αμισθί Νομικός Σύμβουλος, για την τριετία 2018-2019-2020 ως εξής :

Διοικητικό Συμβούλιο από 1/1/2018 έως 31/12/2020

Πρόεδρος ο κ. Γεώργιος Ρούσσος - Ταξχος (Ο) ε.α.  (13ης σειράς)
Αντιπρόεδρος ο κ. Γεώργιος Γκόγκου - Σχης (ΣΔΓ) ε.α.  (19ης σειράς)
Γεν.Γραμματέας ο κ. Ηλίας Ντούβλης - Σγός (ΥΔΚ) ε.α.  (25ης σειράς)
Ταμίας ο κ. Απόστολος Οικονόμου - Ασμχος (ΥΟΚ) ε.α.  (24ης σειράς)
Κοσμήτορας ο κ. Κωνσταντίνος Λιοζίδης - Ασμχος (ΥΥΔ) ε.α. (7ης σειράς)
Μέλος ο κ. Νικόλαος Ζερδές – Σγός (ΥΠΛ) ε.α.  (28ης σειράς)
Μέλος ο κ. Παναγιώτης Κοκμοτός - Επγός (ΥΑΔ) ε.α.  (25ης σειράς)
Μέλος ο κ. Λαμπρόπουλος Νικόλαος- Επγός (ΥΑΔ) ε.α.  (26ης σειράς) *
Μέλος ο κ. Ιωάννης Λιάπης - Σγός (ΥΟΚ) ε.α.  (28ης σειράς)

* σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος για σοβαρούς λόγους κου Κωνσταντίνου Γουλιμή - Ασμχου (ΥΑΔ) ε.α.  (21ης σειράς)


Εξελεγκτική Επιτροπή από 1/1/2018 έως 31/12/2020

Πρόεδρος ο κ. Δημήτριος Κοντοβάς - Σμχος (ΥΟΚ) ε.α.  (14ης σειράς)
Μέλος ο κ. Βασίλειος Παπαβασιλείου - Σμχος (ΥΥΑ) ε.α.  (11ης σειράς)
Μέλος ο κ. Αθανάσιος Παπαδημητρίου - Σγός (ΥΟΚ) ε.α.  (28ης σειράς)


Νομικός Σύμβουλος (αμισθί)
ο εκ των ιδρυτικών μελών κ. Σωτήριος Στρατογιάννης - Υπτχος (ΔΙΚ) ε.α.  (4ης σειράς)


Υπεύθυνος διαδικτύου-μηχανογράφησης 
ο κ. Ηλίας Ντούβλης


Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου & Επικοινωνίας

ο κ. Ηλίας Ντούβλης


Συντακτική Επιτροπή τριμηνιαίας έκδοσης "ΦΩΝΗ του ΣΑΣΥΔΑ"
Πρόεδρος ο κ. Γεώργιος Ρούσσος
Μέλος ο κ. Γεώργιος Γκόγκου  
Μέλος ο κ. Νικόλαος Ζερδές
Μέλος ο κ. Παναγιώτης Κοκμοτός
Μέλος ο κ. Νικόλαος Λαμπρόπουλος
Μέλος ο κ. Ηλίας Ντούβλης 
Μέλος ο κ. Απόστολος Οικονόμου  


Επιτροπή Εκδηλώσεων - Δράσεων
Πρόεδρος ο κ. Γεώργιος Ρούσσος
Μέλος ο κ. Παναγιώτης Κοκμοτός
Μέλος ο κ. Νικόλαος Λαμπρόπουλος
Μέλος ο κ. Ιωάννης Λιάπης 
Μέλος ο κ. Κωνσταντίνος Λιοζίδης  


Μόνιμη Ομάδα Εργασίας για θέματα Εν Ενεργεία ΣΥΔιτών
Πρόεδρος ο κ. Γεώργιος Ρούσσος
Μέλος ο κ. Γεώργιος Γκόγκου  
Μέλος ο κ. Νικόλαος Ζερδές
Μέλος ο κ. Νικόλαος Λαμπρόπουλος
Μέλος ο κ. Ηλίας Ντούβλης


Μόνιμη Ομάδα Εργασίας για θέματα Οικονομικά - Μισθολογικά - Συνταξιοδοτικά
Πρόεδρος ο κ. Δημήτριος Κοντοβάς
Μέλος ο κ. Νικόλαος Ζερδές
Μέλος ο κ. Κωνσταντίνος Λιοζίδης  
Μέλος ο κ. Ηλίας Ντούβλης
Μέλος ο κ. Απόστολος Οικονόμου