ΖΗΤΟΥΜΕ την ουσιαστική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Α.Σ.Σ.Υ. με αναγνώριση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ______________ διατίθεται Ρολόι Τοίχου - τιμή 10€ ανά τεμάχιο, Καρφίτσα Πέτου - τιμή 2,5€ ανά τεμάχιο και Κούπα - τιμή 5€ ανά τεμάχιο

μην ξεχάσω ...

μην ξεχάσω ...

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Νέο Μισθολόγιο προσωπικού Ε.Δ. και Σ.Α. (Ν.4472/17) - επισημάνσεις ΣΑΣΥΔΑ


Μετά από την ανάγνωση και ανάλυση από την επί Οικονομικών Θεμάτων Ομάδα Εργασίας ΣΑΣΥΔΑ, του Ν.4472/17 στα άρθρα 124 έως και 127, που αφορούν το νέο μισθολόγιο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, δημοσιεύουμε τους παρακάτω πίνακες για την ενημέρωση των εν ενεργεία στελεχών και σχολιάζουμε τα προβλήματα που επισημάναμε, εκ των οποίων ορισμένα είναι πολύ σοβαρά.

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται τα ποσά ανά κατηγορία, βαθμό και έτη υπηρεσίας όπως έχουν περιγραφεί στον Ν.4472/17 στο άρθρο 126 σε συνδυασμό με το ύψος των βασικών μισθών του άρθρου 125, ώστε να γίνει εύκολα αντιληπτό το ύψος του βασικού μισθού που δικαιούται κάθε εν ενεργεία συνάδελφος.

( πατήστε επάνω σε κάθε εικόνα για μεγέθυνση )

Παρατηρήσεις:

Στις γκρίζες περιοχές των πινάκων φαίνονται τα έτη υπηρεσίας που στο νέο μισθολόγιο έχουν "μαζική αντιμετώπιση". Προφανώς σε αυτές τις περιοχές δεν ανήκει ή ανήκει ελάχιστο προσωπικό και αυτός είναι ο λόγος που περιγράφονται με τις φράσεις "Μέχρι xx έτη υπηρεσίας στο z Κλιμάκιο" και "από xx και άνω στο y Κλιμάκιο". 

Κατά την γνώμη μας θα έπρεπε να υπάρχει σε αυτά τα σημεία προσεκτικότερη και ομαλότερη διαβάθμιση ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις.

Το σοβαρότερο πρόβλημα του νέου μισθολογίου φαίνεται στα ποσά που έχουν επισημανθεί με έντονους αριθμούς. Εύκολα οποιοσδήποτε μπορεί να παρατηρήσει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, προβλέπεται οι δικαιούχοι να παίρνουν χαμηλότερο βασικό μισθό από τους κατώτερούς τους βαθμολογικά της κατωτέρας κατηγορίας με τα ίδια ακριβώς χρόνια υπηρεσίας. Οι περιπτώσεις αυτές αντίκεινται στην νομοθεσία περί αποζημίωσης και προκαλούν νομικά αλλά και συνταγματικά προβλήματα στο νόμο που θα οδηγήσουν το προσωπικό που αδικείται σε αναφορές και προσφυγές εναντίον του νέου μισθολογίου. Να σημειωθεί ότι το εύρος του προβλήματος είναι πολύ μεγαλύτερο στα σώματα ασφαλείας. 

Η πρότασή μας είναι να ρυθμιστούν σύντομα νομοθετικά αυτές οι περιπτώσεις πριν την εφαρμογή του νέου μισθολογίου ώστε να μην προκαλέσουν αναστάτωση στα εν ενεργεία στελέχη που θίγονται.

Τέλος εντύπωση μας προκαλεί το ύψος της αύξησης των αποδοχών των ΔΕΑ και τον Ανθλγων εκ ΔΕΑ που είναι περί του 40%, υπερβολικά μεγαλύτερη σε σχέση με κάθε άλλη κατηγορία

Ελπίζουμε αυτό να μην δείχνει προχειρότητα κατά τον σχεδιασμό του νέου μισθολογίου. Κατά την γνώμη μας θα έπρεπε να είναι ανάλογη με τις άλλες κατηγορίες. Τα χρήματα της εν λόγω επιβάρυνσης έπρεπε να διατεθούν σε αυτούς που θίγονται ιδιαίτερα δυσανάλογα και θα χρειαστεί να δοθεί προσωπική διαφορά για να καλυφθούν οι μειώσεις στις αποδοχές τους.

Το νέο μισθολόγιο δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις 1125-1128/2016 του ΣτΕ. Αντιθέτως στις περισσότερες περιπτώσεις μειώνει επιπλέον τις αποδοχές, με αποτέλεσμα να οδηγεί το προσωπικό στο να συνεχίσει να κάνει αγωγές για την διεκδίκηση των αποδοχών που δικαιούται σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.

Τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα πρέπει άμεσα να ρυθμίσουν, με λογική και συντηρητική νοοτροπία, τις εισφορές των μισθοδοτούμενων προς αυτά λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι υπερβολικές απαιτήσεις θα οδηγήσουν σε μειώσεις των πληρωτέων ποσών.


Η επί Οικονομικών Θεμάτων
Ομάδα Εργασίας ΣΑΣΥΔΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου