ΖΗΤΟΥΜΕ την ουσιαστική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Α.Σ.Σ.Υ. με αναγνώριση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ______________ διατίθεται Ρολόι Τοίχου - τιμή 10€ ανά τεμάχιο, Καρφίτσα Πέτου - τιμή 2,5€ ανά τεμάχιο και Κούπα - τιμή 5€ ανά τεμάχιο

μην ξεχάσω ...

μην ξεχάσω ...

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Διαδικασία αναπροσαρμογής - επανυπολογισμός Κύριων Συντάξεων


Συνάδελφοι, όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το ν.4387/16 (ΦΕΚ 85Α'/12-5-2016), προβλέπεται αναπροσαρμογή - επανυπολογισμός των Κύριων Συντάξεων, με ενδεχόμενο δημιουργίας ποσού προσωπικής διαφοράς και επειδή με τον ν.4472/17 (ΦΕΚ 74Α'/19-5-2017) έγιναν τροποποιήσεις διατάξεων του ν.4387/16, θεωρήσαμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για τα εξής :
α.   Από 1/1/2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης, είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό της, το επιπλέον ποσό (προσωπική διαφορά) περικόπτεται. Το ποσό που περικόπτεται, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόμενης σύνταξης.
Εκτιμούμε ότι, το επιπλέον ποσό (προσωπική διαφορά) θα φτάσει μέχρι 300€ περίπου και θα περικοπεί σχεδόν ολόκληρο σε όλους.
Αν και μετά την περικοπή, το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό της, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ' έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή της σύνταξης.
β.   Από 1/1/2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης, είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό της, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το 1/5 της διαφοράς, σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε (5) ετών.
γ.   Μέχρι 31/12/2018, το επίδομα συζύγου (35€) εξακολουθεί να συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη. Από 1/1/2019 περικόπτεται.
δ.  Από 1/1/2019, τα επιδόματα τέκνων θα καταβάλλονται σύμφωνα με το πρώτο άρθρο, υποπαράγραφος ΙΑ2 του ν.4093/12 (ΦΕΚ 222Α'/12-11-2012)και το άρθρο 4 του ν.4141/13 (ΦΕΚ 81Α'/5-4-2013).

Η επί Οικονομικών Θεμάτων
Ομάδα Εργασίας ΣΑΣΥΔΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου