ΖΗΤΟΥΜΕ την ουσιαστική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Α.Σ.Σ.Υ. με αναγνώριση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ______________ διατίθεται Ρολόι Τοίχου - τιμή 10€ ανά τεμάχιο, Καρφίτσα Πέτου - τιμή 2,5€ ανά τεμάχιο και Κούπα - τιμή 5€ ανά τεμάχιο

μην ξεχάσω ...

μην ξεχάσω ...

Η ΣΧΟΛΗ

ΣΥΔ - Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών


Η ΣΥΔ είναι ανεξάρτητη Μονάδα της Π.Α. (ισότιμη με Σμηναρχία) και υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ).
Αποστολή της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών είναι η παραγωγή Υπαξιωματικών αντίστοιχων ειδικοτήτων, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που θα τους ανατίθενται μέσα σ’ ένα τεχνολογικά υψηλού επιπέδου μηχανισμό που είναι η Πολεμική Αεροπορία και σ’ ένα επιχειρησιακά πολύ ευαίσθητο χώρο όπως είναι ο εναέριος χώρος της Πατρίδας μας.

Η Μονάδα βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση του ΣΕΔΕΣ (Δήμος Θέρμης) και απέχει από το κέντρο της Θεσσαλονίκης 15 χλμ περίπου.

Η εξελισσόμενη πορεία του όπλου της Πολεμικής Αεροπορίας σε συνάρτηση με την ραγδαία τεχνολογική πρόοδο, επέβαλε την επέκταση της Διοικητικής υποστήριξης και κατέστησε αναγκαία την συγκρότηση και λειτουργία Σχολών που προσβλέπουν με την παραγωγή εξειδικευμένων στελεχών, στην κάλυψη της ανάγκης αυτής. Η Διοικητική υποστήριξη επιδρά άμεσα στο επίπεδο ετοιμότητας των Αεροπορικών δυνάμεων για την επιχειρησιακή τους ικανότητα και απαιτεί διοικητικά στελέχη µε γνώσεις υψηλού επιπέδου. Στην πρόκληση αυτή η Σχολή ανταποκρίνεται µε αποφασιστικότητα εκσυγχρονίζοντας συνεχώς τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, μεθόδους και μέσα. Έτσι τα στελέχη τα οποία αποφοιτούν από την ΣΥΔ διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και προετοιμασμένοι κατάλληλα, για να επανδρώσουν αποτελεσματικά τις Μονάδες στις οποίες τοποθετούνται και να εκπληρώσουν το καθήκον τους στην Πατρίδα.

ΙΣΤΟΡΙΑ

1954 Η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών, ιδρύθηκε και λειτούργησε στις 6 Οκτώβριου του 1954 στο Αεροδρόμιο ΣΕΔΕΣ της Θεσσαλονίκης. Αρχικά λειτούργησε με τις ακόλουθες ειδικότητες: Στρατολόγου, Μετεωρολόγου, Αμύνης Αεροδρομίων, Ελεγκτού Εναέριας Κυκλοφορίας, Πληροφοριών, Ταμειακών, Μεταφορών, Φωτογράφου, Νοσοκόμου. Οι υποψήφιοι ήταν απόφοιτοι του εξατάξιου Γυμνασίου (σημερινού Λυκείου). Είχε ενταχθεί στην 113 Πτέρυγα Μικτής Εκπαίδευσης.
           

1975 Υπάγεται στην 125 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Διοικητικών, η οποία ήταν Μονάδα της Δ.Α.Ε.

1978 Η φοίτηση των δοκίμων γίνεται διετής, οι γνώσεις των υποψηφίων είναι της Α’ τάξεως Λυκείου και οι ειδικότητες περιορίζονται σε: Στρατολόγου (ΥΣΛ), Μετεωρολόγου (ΥΜΕ), Αμύνης Αεροδρομίων (ΥΑΔ), Πληροφοριών (ΥΠΛ), Ταμειακών (ΥΤΑ).

1980-1983 Δεν προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή μαθητών στη Σχολή.

1984  Η Σχολή επαναλειτουργεί και κατατάσσεται η 25η σειρά.

1985 Μετά την κατάργηση της 125 ΣΕΔ, η ΣΥΔ λειτουργεί σαν ανεξάρτητη Μονάδα υπαγόμενη στη ΔΑΕ, με δικό της οργανισμό και κανονισμό.

1987 Με την κατάργηση της ΔΑΕ, η ΣΥΔ υπήχθη στη ΔΑΥ μέχρι το 1993.

1988 Η έδρα της Σχολής μεταφέρθηκε για δυο χρόνια στην αεροπορική βάση Δεκέλειας, όπου λειτούργησε με δευτεροετείς δοκίμους. Μετά την αποφοίτηση αυτών δεν προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή νέων δοκίμων στην Σχολή μέχρι το 1991.

1990 Με απόφαση του Α.Α.Σ. εγκρίθηκε η μετεγκατάσταση της Σχολής στο Α/Δ Σέδες, για να επαναλειτουργήσει στον ίδιο χώρο

1992 Η εισαγωγή των μαθητών στη Σχολή γίνεται μέσω των Γενικών Εξετάσεων του ΥΠΕΠΘ (Δ’ Δέσμη).

1993 Επανασυγκροτείται η ΔΑΕ και η ΣΥΔ πλέον υπάγεται σ’ αυτή.

1996 Καθιερώνεται η εισαγωγή και γυναικών στην Σχολή.

2015 Ο χρόνος φοίτησης αυξάνεται από τα δύο (2) στα τρία (3) έτη.

2018  Αποφοιτούν οι πρώτοι Σμηνίες τριετούς φοιτήσεως (53η σειρά). Την επομένη της τελετής ορκωμοσίας, οι ΔΥ ΙΙΙης της 54ης σειράς (τελευταίας σειράς ΣΥΔ), μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις της νέας Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) στην Α/Β Δεκέλειας στην Αθήνα.

Eκτός των Ελλήνων μαθητών, έχουν φοιτήσει και μαθητές προερχόμενοι από την Κύπρο, αλλά και από ξένες χώρες, κυρίως της Αφρικανικής Ηπείρου, Μολδαβίας κλπ.

Από το 1954 μέχρι και σήμερα, αποφοίτησαν 53 Σειρές με 2497 Υπαξιωματικούς (Ελλαδίτες - Ελληνοκύπριους - αλλοδαπούς).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΣΥΔ ανήκει στο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης. Η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών, γίνεται με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων του ΥΠΕΠΘ. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθορίζει κάθε χρόνο τον αριθμό των εισακτέων στη Σχολή και εκδίδει την εγκύκλιο για την εισαγωγή σπουδαστών στη ΣΥΔ, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα Λύκεια της χώρας, καθώς και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο. Για την εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται και η επιτυχία τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις γίνονται με μέριμνα της ΔΑΕ (Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης) και υπόκεινται σε ένα ενιαίο επιλογικό σύστημα, που περιλαμβάνει ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις δεν έχουν συναγωνιστικό χαρακτήρα, όπως οι Πανελλήνιες Εξετάσεις, αλλά απαιτούν από τον υποψήφιο να συγκεντρώσει ένα ελάχιστο αριθμό προσόντων που προβλέπονται για την κάθε δοκιμασία ξεχωριστά. Μετά το πέρας των παραπάνω δοκιμασιών συντάσσονται από το Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων της ΔΑΕ οι πίνακες των επιτυχόντων στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίοι αποστέλλονται στο ΓΕΑ και στο Υπουργείο Παιδείας. Η ΔΑΕ καλεί τους επιτυχόντες να καταταγούν στην Σχολή σε καθορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση κοινοποιείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η εκπαίδευση αποτελεί τη βασική αποστολή της Σχολής και συνίσταται στην παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων ώστε μετά την αποφοίτησή τους να είναι ικανοί να φέρουν με επιτυχία σε πέρας την αποστολή τους ως μόνιμα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή είναι τρία (3) χρόνια και αποτελείται από τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Κάθε ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο (2) εξάμηνα και ο χρόνος παραμονής στις Τάξεις της Π.Α. μετά την αποφοίτηση είναι 5 χρόνια.

Η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) παρέχει στους σπουδαστές της την δυνατότητα επιλογής πέντε (5) Ειδικοτήτων κατά την φοίτησή τους στην Σχολή. Οι Ειδικότητες – Εξειδικεύσεις αυτές αποκτούνται µε το πέρας της Βασικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης από τους Δοκίµους, µε τρόπο που ορίζεται από τον Κανονισµό Λειτουργίας της Σχολής. Κατά τον διαχωρισμό των Δοκίμων σε ειδικότητες λαμβάνονται υπ΄ όψιν η σειρά επιτυχίας τους στις εισαγωγικές εξετάσεις, οι ανάγκες της Υπηρεσίας, η επιθυμία των Δοκίμων.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Οι Ειδικότητες που παρέχει η Σχολή στους Δοκίµους είναι (με αλφαβητική σειρά) :

- ΑΜΥΝΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
- ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
- ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΟΣ
- ΤΑΜΙΑΚΟΣ

Οι Ειδικότητες ακολουθούν το δικό τους Πρόγραµµα Εκπαίδευσης (Θεωρητικής & Πρακτικής) καθ΄ όλη την διάρκεια της φοίτησης.

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε : Ακαδημαϊκή, Στρατιωτική, Αθλητική.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Έχει σκοπό να δώσει στους Δοκίμους υψηλές θεωρητικές γνώσεις στον τομέα της ειδικότητάς τους ενώ συγχρόνως τους παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία ευρύτερης κοινωνικής μόρφωσης ώστε να δεχθούν πλήρως και ανεπιφύλακτα το ρόλο του Στρατιωτικού σε μία σύγχρονη Δημοκρατική κοινωνία. Επιπλέον στοχεύει στην καλλιέργεια δημιουργικής σκέψης ερευνητικού πνεύματος ώστε οι μελλοντικοί Υπαξιωματικοί να μπορούν εύκολα να αφομοιώνουν τις εξελίξεις στην τεχνολογία και πρακτική. Διεξάγεται με την μορφή διδασκαλίας στην τάξη και ολοκληρώνεται με τις πρακτικές εφαρμογές στα εργαστήρια της Σχολής, καθώς και με τις πραγματοποιούμενες εκπαιδευτικές επισκέψεις. Στα πλαίσια της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης γίνονται επίσης Ενημερωτικές επισκέψεις σε Μονάδες της Π.Α. και των Ε.Δ., σε Κρατικούς Οργανισμούς και Δημόσιες Υπηρεσίες, Διαλέξεις Γενικής Μόρφωσης, για τρέχοντα εθνικά θέματα, θέματα ασφάλειας πτήσεων – εδάφους και υγιεινής, Εκπαιδευτικά Ταξίδια.

Τα διδασκόμενα μαθήματα στη Σχολή διακρίνονται σε κοινής φοίτησης και μαθήματα ειδικότητας.
Τα μαθήματα κοινής φοίτησης παρέχουν γνώσεις σε αντικείμενα γενικότερου ενδιαφέροντος που κρίνονται απαραίτητα για κάθε στρατιωτικό (Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική, Εθνικά Θέματα κλπ) καθώς και γενικές στρατιωτικές γνώσεις ανεξάρτητες της ειδικότητας κάθε ένστολου (Κανονισμός Στρατιωτικής Αλληλογραφίας, Κανονισμός Πειθαρχίας Π.Α. κλπ).
Τα μαθήματα ειδικότητας παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις που εστιάζονται στις πραγματικές απαιτήσεις κάθε ειδικότητας.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η όλη στρατιωτική εκπαίδευση έχει σκοπό να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες των Δοκίμων στην στρατιωτική ζωή, να καλλιεργήσει την ενσυνείδητη πειθαρχία, την αφοσίωση στο καθήκον, το αίσθημα ευθύνης, το πνεύμα ομάδας και το αεροπορικό πνεύμα και τέλος να αναπτύξει τις έμφυτες και επίκτητες του ατόμου που θα ονομασθεί Μόνιμος Υπαξιωματικός. Κατά την φοίτηση του δευτέρου έτους σπουδών τους οι Δόκιμοι συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά ταξίδια που πραγματοποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου διευρυνθούν οι ιστορικές, πολιτιστικές και γενικές στρατιωτικές γνώσεις τους. Με την κατάταξη των Δοκίμων στη Σχολή αρχίζει η Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση και διαρκεί περίπου 4 εβδομάδες. Αποσκοπεί στην ομαλή μετάβαση των νεοεισερχομένων Δοκίμων από την ιδιωτική ζωή στο στρατιωτικό περιβάλλον και το πνεύμα της Π.Α. Η στρατιωτική εκπαίδευση συνεχίζεται με :
Διαρκείς ενημερωτικές διαλέξεις διαφόρων θεμάτων (π.χ. υγιεινή – πρώτες βοήθειες)
Βολές ελαφρών όπλων
Χειμερινές – θερινές διαβιώσεις – πορείες
Πεζικές ασκήσεις
Ολιγοήμερα ή πολυήμερα εκπαιδευτικά ταξίδια

Η Στρατιωτική Εκπαίδευση περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:
Στρατιωτική Δοκιμασία
Ασκήσεις Άοπλου – Ένοπλου
Φορητός Οπλισμός – Βολές
Χειμερινή Διαβίωση
Θερινή Διαβίωση
Στίβος Μάχης
Διαλέξεις
Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Εκπαιδευτικό Ταξίδι

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η αθλητική εκπαίδευση αποσκοπεί στο να αναπτύξουν οι Δόκιμοι την φυσική και ψυχική αντοχή τους σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται με επιτυχία σε παρατεταμένες προσπάθειες, στερήσεις και κακουχίες σε καιρό ειρήνης, έντασης και πολέμου όπως το απαιτεί το Αεροπορικό πνεύμα. Στα πλαίσια της Αθλητικής Εκπαίδευσης γίνονται και Διαλέξεις Γενικής Μόρφωσης.

Διδασκόμενη Ύλη:
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του Σμηνία. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό, που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις είναι :
Στο βαθμό του Σμηνία τρία (3) χρόνια
Στο βαθμό του Επισμηνία τρία (3) χρόνια
Στο βαθμό του Αρχισμηνία τρία (3) χρόνια
Στο βαθμό του Ανθυπασπιστή τέσσερα (4)

Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Σμηνάρχου.