ΖΗΤΟΥΜΕ την ουσιαστική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Α.Σ.Σ.Υ. με αναγνώριση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ______________ διατίθεται Ρολόι Τοίχου - τιμή 10€ ανά τεμάχιο, Καρφίτσα Πέτου - τιμή 2,5€ ανά τεμάχιο και Κούπα - τιμή 5€ ανά τεμάχιο

μην ξεχάσω ...

μην ξεχάσω ...

ΦΩΝΗ του ΣΑΣΥΔΑ

τριμηνιαία έκδοση

Ιδιοκτήτης:   ΣΑΣΥΔΑ (Λυκούργου 9 - 10551 Αθήνα)
Εκδότης:   Γ. Σ. Ρούσσος - Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ
Συντακτική Επιτροπή:   Δ.Σ.  ΣΑΣΥΔΑ
Τηλ:   210 3238449   fax: 211 0128149


για να διαβάσετε την εφημερίδα κάντε κλικ επάνω στο Φύλλο που επιθυμείτε:

- Φύλλο με αριθ. 73   ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2021
- Φύλλο με αριθ. 69   ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2019
- Φύλλο με αριθ. 68   ΑΠΡ-ΜΑΙ-ΙΟΥΝ 2019
- Φύλλο με αριθ. 67   ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2019

- Φύλλο με αριθ. 66   ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2018
- Φύλλο με αριθ. 65   ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2018
- Φύλλο με αριθ. 64   ΑΠΡ-ΜΑΙ-ΙΟΥΝ 2018

- Φύλλο με αριθ. 63   ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2018
- Φύλλο με αριθ. 62   ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2017
- Φύλλο με αριθ. 61   ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2017
Φύλλο με αριθ. 60   ΑΠΡ-ΜΑΙ-ΙΟΥΝ 2017
Φύλλο με αριθ. 59   ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2017
Φύλλο με αριθ. 58   ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2016
Φύλλο με αριθ. 57   ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2016
Φύλλο με αριθ. 56   ΑΠΡ-ΜΑΙ-ΙΟΥΝ 2016
Φύλλο με αριθ. 55   ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2016
Φύλλο με αριθ. 54   ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2015
Φύλλο με αριθ. 53   ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2015
Φύλλο με αριθ. 52   ΑΠΡ-ΜΑΙ-IOYN 2015
Φύλλο με αριθ. 51   ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2015
Φύλλο με αριθ. 50   ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2014
Φύλλο με αριθ. 49   ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2014
Φύλλο με αριθ. 48   ΑΠΡ-ΜΑΙ-ΙΟΥΝ 2014
Φύλλο με αριθ. 47   ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2014
Φύλλο με αριθ. 46   ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2013
Φύλλο με αριθ. 45   ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2013
Φύλλο με αριθ. 44   ΑΠΡ-ΜΑΙ-ΙΟΥΝ 2013
Φύλλο με αριθ. 43   ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2013
Φύλλο με αριθ. 42   ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2012
Φύλλο με αριθ. 41   ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2012
Φύλλο με αριθ. 40   ΑΠΡ-ΜΑΙ-ΙΟΥΝ 2012
Φύλλο με αριθ. 39   ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2012
Φύλλο με αριθ. 38   ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2011
Φύλλο με αριθ. 37   ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2011
Φύλλο με αριθ. 36   ΑΠΡ-ΜΑΙ-ΙΟΥΝ 2011
Φύλλο με αριθ. 35   ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2011
Φύλλο με αριθ. 34   ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2010
Φύλλο με αριθ. 33   ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2010
Φύλλο με αριθ. 32   ΑΠΡ-ΜΑΙ-ΙΟΥΝ 2010
Φύλλο με αριθ. 31   ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2010
Φύλλο με αριθ. 30   ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2009
Φύλλο με αριθ. 29   ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2009
Φύλλο με αριθ. 28   ΑΠΡ-ΜΑΙ-ΙΟΥΝ 2009
Φύλλο με αριθ. 27   ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2009
Φύλλο με αριθ. 26   ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2008
Φύλλο με αριθ. 25   ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2008
Φύλλο με αριθ. 24   ΑΠΡ-ΜΑΙ-ΙΟΥΝ 2008
Φύλλο με αριθ. 23   ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2008
Φύλλο με αριθ. 22   ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2007
Φύλλο με αριθ. 21   ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2007
Φύλλο με αριθ. 20   ΑΠΡ-ΜΑΙ-ΙΟΥΝ 2007
Φύλλο με αριθ. 19   ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2007
Φύλλο με αριθ. 18  ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2006
Φύλλο με αριθ. 17   ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2006
Φύλλο με αριθ. 16   ΑΠΡ-ΜΑΙ-ΙΟΥΝ 2006
- Φύλλο με αριθ. 15  ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2005
- Φύλλο με αριθ. 14   ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2005
- Φύλλο με αριθ. 13   ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2005
- Φύλλο με αριθ. 12   ΑΠΡ-ΜΑΙ-ΙΟΥΝ 2005
- Φύλλο με αριθ. 11   ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2005
- Φύλλο με αριθ. 10   ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2004
- Φύλλο με αριθ.   9   ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2004
- Φύλλο με αριθ.   8   ΑΠΡ-ΜΑΙ-ΙΟΥΝ 2004
- Φύλλο με αριθ.   7   ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2004
- Φύλλο με αριθ.   6   ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2003
- Φύλλο με αριθ.   5   ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2003
- Φύλλο με αριθ.   4   ΑΠΡ-ΜΑΙ-ΙΟΥΝ 2003
- Φύλλο με αριθ.   3   ΙΑΝ-ΦΕΒ-ΜΑΡ 2003
- Φύλλο με αριθ.   2   ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2002
- Φύλλο με αριθ.   1   ΙΟΥΛ-ΑΥΓ-ΣΕΠ 2002