ΖΗΤΟΥΜΕ την ουσιαστική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Α.Σ.Σ.Υ. με αναγνώριση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ______________ διατίθεται Ρολόι Τοίχου - τιμή 10€ ανά τεμάχιο, Καρφίτσα Πέτου - τιμή 2,5€ ανά τεμάχιο και Κούπα - τιμή 5€ ανά τεμάχιο

μην ξεχάσω ...

μην ξεχάσω ...

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Διοικητικοί Απολογισμοί
2015
2016

Οικονομικοί Ισολογισμοί
2015
2016
2017

Εκθέσεις Εξελεγκτικής Επιτροπής
2015
2016
2017

Προϋπολογισμοί Οικονομικής Χρήσης επόμενου έτους
2016
2017
2018

Προγραμματισμοί Δράσεων-Εκδηλώσεων επόμενου έτους
2016
2017
2018