ΖΗΤΟΥΜΕ την ουσιαστική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Α.Σ.Σ.Υ. με αναγνώριση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ______________ διατίθεται Ρολόι Τοίχου - τιμή 10€ ανά τεμάχιο, Καρφίτσα Πέτου - τιμή 2,5€ ανά τεμάχιο και Κούπα - τιμή 5€ ανά τεμάχιο

μην ξεχάσω ...

μην ξεχάσω ...

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας ΣΑΣΥΔΑ 2018 - Βράβευση Πρωτευσάντων Δ.Υ. 52ης-54ης σειρών ΣΥΔ και 1ης σειράς ΣΜΥΑ


                                                                                                                                           Υπ' αριθ. 001/2018
                                                                                                                                           Αθήνα, 7 Φεβ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:   Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας ΣΑΣΥΔΑ - Βράβευση Πρωτευσάντων Δ.Υ. 53ης - 54ης σειρών ΣΥΔ και 1ης σειράς ΣΜΥΑ
Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:00, στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ΕΑΑΑ και σε εορταστικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του ΣΑΣΥΔΑ και η βράβευση των αριστευσάντων-πρωτευσάντων Δ.Υ. 53ης-54ης σειρών ΣΥΔ και 1ης σειράς ΣΜΥΑ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο εκπρόσωπος των κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΑ, Δ/ΔΑΕ Ταξχος (Ι) κος Γεώρ. Φασούλας, ο εκπρόσωπος του κ. Δ/ΔΑΥ Σγός κος Κων. Παπακίτσος, ο Πρόεδρος του ΟΣΜΟΣΑ "Ο ΙΚΑΡΟΣ" κος Γεώρ. Γερούλης-Απτχος (Ι)ε.α., ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξκών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) κος Σπυρ. Περβαινάς-Ανχος ΠΝε.α., ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξκών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ) κος Σπυρ. Καββούρης-Απτχος (Ι)ε.α., ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΑΑ κος Δημ. Κοντοβάς-Σμχος (ΥΟΚ)ε.α., ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) Επγός (ΥΔΚ) κος Δημ. Ρώτας, ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) Ακστής ΠΝ κος Αναστ. Τσάκαλος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) κος Βασ. Νικολόπουλος-Ταξχος ε.α., ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αξκών Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ) Σχης (ΠΖ) κος Χρίστος Ψαράς, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Υπξκών Κυπριακού Στρατού (ΣΥΚΣ) Αλχίας (ΔΒ) κα Αικ. Μαρκουλλίδου, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Βετεράνων Αεροπορίας (ΠΑΣΥΒΕΤΑ) κος Δημ. Λαζάρου-Υπτχος (Ι) ε.α., ο Ταμίας του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΣΑΣΙ) κος Αχιλ. Λέλλας-Απτχος (Μ)ε.α., ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) κος Ιωάν. Κούτρας-Απτχος (Μ)ε.α., ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΑ/ΣΣΑΣ) κος Κοντός Βασίλειος-Σχης (ΣΔ)ε.α., ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ) κος Δημ. Φαλτάιτς-Σμχος (ΤΤΗ)ε.α., ο Γεν.Γραμματέας του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΑΣΜΥΝ) κος Κων. Καλαρρύτης-Υπχος (Ε) ΠΝε.α., ο Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού (ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ) κος Δημ. Δέδης-Ανπχος (Ε) ΠΝε.α., ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του νεοσύστατου Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) κος Ευάγ. Στέφος-Υπλγός (ΠΖ)ε.α., ο Πρόεδρος Ε.Ε. της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ) κος Ευθ. Γκιτέρσος-Σμχος ε.α., η Α' Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων "ΑΞΙΑ" κα Καλ. Δεληγιάννη και η Γεν.Γραμματέας κα Χριστ. Τσέτουρα, ο Επίτιμος Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ κος Κων. Α. Παπαγεωργίου-Ασμχος (ΥΥΔ)ε.α., ο Επίτιμος Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ & διατελέσας Δκτης ΣΥΔ κος Ευάγ. Μαντής-Ταξχος (ΜΤ)ε.α., ο Επίτιμος Αντιπρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ κος Θεόδ. Κοτζιάς-Ασμχος (ΥΥΔ)ε.α., ο Νομικός Σύμβουλος ΣΑΣΥΔΑ κος Σωτ. Στρατογιάννης-Υπτχος (ΣΔ)ε.α., ο Αρχηγός της 1ης σειράς ΣΥΔ κος Γεώργιος Καμποσιώρας-Σμχος (ΥΥΔ)ε.α., η Αρχηγός της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) Δ.Υ. ΙΙΙης (Στρατολόγος) Γεωργίου Αγγελική (53ης σειράς ΣΥΔ), ο Αρχηγός της ΙΙας τάξεως ΣΥΔ ΔΥ (Ταμειακός) Καμμάς Ζήσης (54ης σειράς ΣΥΔ), ο Αρχηγός της Ιης τάξεως Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) Δ.Υ. (Οπλουργός) Μπλεμπλιδάκης Σπυρίδων (1ης σειράς ΣΜΥΑ),  Ανώτατοι Αξιωματικοί ε.α. προελεύσεως ΣΥΔ, πλήθος αποφοίτων ΣΥΔ-Μελών ΣΑΣΥΔΑ και φίλων του Συλλόγου.
Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γεώργιος Ρούσσος-Ταξχος (Ο)ε.α., έκανε μια σύντομη ανασκόπηση των σημαντικότερων θεμάτων που κλήθηκε ο Σύλλογος να διαχειρισθεί προς όφελος των εν ενεργεία και εν αποστρατεία αποφοίτων ΣΥΔ, τονίζοντας ιδιαιτέρως την από βήματος κατάθεση των προτάσεών μας επί Σ/Ν του ΥΠΕΘΑ, κατά τη διαδικασία ακρόασης των Φορέων στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.
Συνεχίζοντας, τόνισε πως και τη νέα χρονιά, ο ΣΑΣΥΔΑ, με στοχευμένες παρεμβάσεις του, θα προωθήσει στην Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία, όλα εκείνα τα ζητήματα των εν ενεργεία στελεχών που χρήζουν επίλυσης. Θα παρέμβει προς πάσα κατεύθυνση για την επίτευξη της ουσιαστικής αναβάθμισης των σπουδών των προερχομένων από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές, την ισοτιμία των Πτυχίων ΑΣΣΥ με αυτά της ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και κατ' επέκταση τη λήψη μεταπτυχιακών τίτλων και την αναγνώριση των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, θα είναι κοντά στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας και στο Συντονιστικό Όργανο Δράσης, για να προβάλει τα δίκαια αιτήματα των Μελών του.

Ιδιαίτερο χαιρετισμό απηύθυνε στον Πρόεδρο της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του νεοσύστατου Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΜΥ (ΣΑΣΜΥ), εκφράζοντας συγχρόνως τα συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία ίδρυσης του εν λόγω Σωματείου, που έρχεται να καλύψει το διαπιστωμένο κενό εκπροσώπησης σε καιρούς δύσκολους για τα θέματα των αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ελληνικών Ε.Δ.

Ακολούθως, βραβεύθηκαν οι αριστεύσαντες/πρωτεύσαντες Δόκιμοι Υπαξιωματικοί 53ης-54ης σειρών ΣΥΔ και 1ης σειράς ΣΜΥΑ, με την επίδοση σε αυτούς, αναμνηστικής πλακέτας/βραβείου ΣΑΣΥΔΑ :

-     ΔΥ ΙΙΙης (Στρατολόγος) Γεωργίου Αγγελική - Αρχηγός ΣΥΔ, αριστεύσασα και πρωτεύσασα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17. Το βραβείο επέδωσε σε αυτή, ο επίτιμος Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ & πρωτεύσας στην ειδικότητα Μετεωρολόγων της 1ης σειράς ΣΥΔ, κος Ευάγγελος Μαντής-Ταξχος (ΜΤ) ε.α.
-     ΔΥ ΙΙας (Ταμειακός) Καμμάς Ζήσης - Αρχηγός 2ας τάξεως, αριστεύσας και πρωτεύσας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17. Το βραβείο επέδωσε σε αυτόν, ο Επίτιμος Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ κ. Κων. Παπαγεωργίου-Ασμχος (ΥΥΔ) ε.α.
-     ΔΥ Ιης (Οπλουργός) Μπλεμπλιδάκης Σπυρίδων - Αρχηγός 1ης τάξεως ΣΜΥΑ, πρωτεύσας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017.
Στη συνέχεια, σε κλίμα εθνικής ομοψυχίας αλλά και συγκινησιακής φόρτισης, επιδόθηκαν αναμνηστικές πλακέτες και δώρα, στους αδελφούς Ελληνοκυπρίους εκπροσώπους των στελεχών των Κυπριακού Στρατού, Πρόεδρο του ΣΑΚΣ κο Χρίστο Ψαρά-Σχη (ΠΖ) και Πρόεδρο του ΣΥΚΣ κα Αικατερίνη Μαρκουλλίδου-Αλχία (ΔΒ).
Τέλος, ο Δντής Θρησκευτικού του ΓΕΑ αιδεσιμολογιώτατος πατήρ Γεώργιος, ευλόγησε και έκοψε την πίτα

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Γεν.Γραμματέας, Σγος (ΥΔΚ) ε.α. κος Ηλίας Ντούβλης.


Το Γρ. Τύπου ΣΑΣΥΔΑ


δείτε εδώ το βίντεο της εκδήλωσης (από τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα κ. Παν. Κοκμοτό-Επγό (ΥΑΔ)ε.α. )


ακολουθούν φωτο της εκδήλωσης (από τον Α' Αναπληρωτή Ταμία κ. Νικ. Ζερδέ-Σγό (ΥΠΛ)ε.α. )

Δ.Υ. ΙΙΙης (Στρατολόγος) Γεωργίου Αγγελική - Αρχηγός ΣΥΔ
Δ.Υ. ΙΙας (Ταμειακός) Καμμάς Ζήσης - Αρχηγός 2ας τάξεως ΣΥΔ
Δ.Υ. Ιης (Οπλουργός) Μπλεμπλιδάκης Σπυρίδων - Αρχηγός ΣΜΥΑ
Σχης (ΠΖ) Ψαράς Χρίστος
Πρόεδρος Συνδέσμου Αξκών Κυπριακού Στρατού
Αλχίας (ΔΒ) Μαρκουλλίδου Αικατερίνη 
Πρόεδρος Συνδέσμου Υπξκών Κυπριακού Στρατού
Ταξχος (Ο)ε.α. Γεώρ. Ρούσσος - Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ
Ταξχος (Ι) Γεώρ. Φασούλας - Δκτής ΣΜΥΑ

Ανχος ΠΝ ε.α. Σπυρ. Περβαινάς                                 Απτχος (Ι) ε.α. Σπυρ. Καββούρης                                 Απτχος (Ι) ε.α. Γεώρ. Γερούλης
                                 Πρόεδρος ΕΑΑΝ                                                        Πρόεδρος ΕΑΑΑ                                             Πρόεδρος ΟΣΜΟΣΑ  "Ο ΙΚΑΡΟΣ
       Ακστής ΠΝ Αν. Τσάκαλος                              Επγός (ΥΔΚ) Δημ. Ρώτας                            Αλχίας (ΔΒ) Αικ. Μαρκουλλίδου
εκπρόσωπος ΠΟΕΣ                                      Πρόεδρος ΠΟΜΕΝΣ                                              Πρόεδρος ΣΥΚΣ
      Ταξχος ε.α. Βασ. Νικολόπουλος                                 Απτχος (Ι) ε.α. Δημ. Λαζάρου                                     Σγός (ΥΔΚ) ε.α. Ηλίας Γ. Ντούβλης
                                 Πρόεδρος ΠΟΣ                                                    Πρόεδρος ΠΑΣΥΒΕΤΑ                                                          Γ.Γ. ΣΑΣΥΔΑ
Απτχος (Μ) ε.α. Αχιλ. Λέλλας                             Απτχος (Μ) ε.α. Ιωάν. Κούτρας                            Σχης (ΣΔ) Βασ. Κοντός
        εκπρόσωπος ΣΑΣΙ                                                    Πρόεδρος ΕΣΜΑ                                    εκπρόσωπος ΣΑ/ΣΣΑΣ
Σμχος (ΤΤΗ) ε.α. Δημ. Φαλτάιτς                                 Υπλγός (ΠΖ) ε.α. Ευάγ. Στέφος                                     Ανπχος (Ε) ΠΝ ε.α. Δημ. Δέδης
                                 Πρόεδρος ΣΑΣ                                                       Πρόεδρος ΣΑΣΜΥ                                                 Αντιπρόεδρος ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ
Σμχος ε.α. Ευθ. Γκιτέρσος                         Υπχος (Ε) ΠΝ ε.α. Κων. Καλλαρύτης                                κ. Καλ. Δεληγιάννη
     εκπρόσωπος ΑΝΕΑΕΔ                                           Γ.Γ. ΣΑΣΜΥ                                                   Α' Αντιπρόεδρος ΑΞΙΑ
                           Ταξχος (ΜΤ) ε.α. Ευάγ. Μαντής                                                        Υπτχος (ΣΔ) ε.α. Σωτ. Στρατογιάννης                                
                                               Επίτιμος Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ                                                             Νομικός Σύμβουλος ΕΑΑΑ & ΣΑΣΥΔΑ                                                    
Διοικητικό Συμβούλιο τριετίας 2018 - 2020


Η βραδυά έκλεισε με τη φιλοξενία των Κυπρίων ε.ε. συναδέλφων, από τους αδελφούς Συλλόγους ΣΑΣΥΔΑ-ΣΑΣ, σε γνωστή μουσικοταβέρνα της Διονυσίου Αρεοπαγίτου πλησίον του Μουσείου Ακρόπολης.


Παραλειπόμενα ...