Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Επίσημη συμμετοχή ΣΑΣΥΔΑ στη δημιουργία του Μουσειακού Χώρου Σχολών Υπαξιωματικών Π.Α.Γνωρίζεται ότι με επιστολή της Π.Α. που έλαβε σήμερα ο ΣΑΣΥΔΑ, ενημερώθηκε για τα εξής :


" Κύριε Πρόεδρε,

Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι κατόπιν κατευθύνσεων από την Ηγεσία της Π.Α. για την ανάδειξη της ιστορίας των Σχολών Υπαξιωματικών της ΠΑ (ΣΤΥΑ-ΣΥΔ-ΣΙΡ-ΣΜΥΑ), σχεδιάζεται να διαμορφωθεί ανάλογος μουσειακός χώρος σε αίθουσα του Μουσείου ΠΑ στην ΑΒ Δεκέλειας

Σκοπός του Μουσείου, θα είναι η διατήρηση των ιστορικών κειμηλίων των Σχολών Υπαξιωματικών της Π.Α. και η προβολή της ιστορικής διαδρομής και της συνεισφοράς τους στο έργο και στην αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Γνωρίζοντας την αγάπη των μελών σας για τη Σχολή από την οποία αποφοίτησαν, αλλά και το μεράκι τους να βοηθήσουν όσο μπορούν σε πρωτοβουλίες προβολής της, θεωρώ ότι η συμβολή του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΥΔ (ΣΑΣΥΔΑ) τόσο στο σχεδιασμό του χώρου του Μουσείου όσο και στην επιλογή/εμπλουτισμό των εκθεμάτων του, πέρα από ευπρόσδεκτη είναι και αναγκαία.

Θα σας παρακαλούσα όπως μεριμνήσετε για την σχετική ενημέρωση των Μελών σας και τον ορισμό αντίστοιχων εκπροσώπου/ων σας, προκειμένου να επιτευχθεί απευθείας επικοινωνία και συντονισμός με την Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Μουσείου (.....) .

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας και εύχομαι υγεία και ευημερία σε εσάς και στα Μέλη σας.  

Με Τιμή
.......           "


Να θυμίσουμε ότι, στις συναντήσεις του Προεδρείου ΣΑΣΥΔΑ, με τον κ.Α/ΓΕΑ (στις 28/3/2017 και στις 5/12/2017), με τον κ.Δκτή/ΣΜΥΑ (στις 20/12/2017) και τον κ.Δ/ΔΑΕ (στις 9/5/2018), ένα από τα επίσημα υποβληθέντα - αιτήματα αναφορικά με το αρχειακό/μουσειακό υλικό ΣΥΔ - ήταν και αυτό της δημιουργίας και στην Α/Β Δεκέλειας, μουσειακού χώρου έκθεσης των ιστορικών κειμηλίων, προβολής της ιστορικής διαδρομής και της συνεισφοράς της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών, στο έργο και την αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το Γραφείο Τύπου ΣΑΣΥΔΑ
Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Επανυπολογισμός Συντάξεων

του δικηγορικού γραφείου ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Με τον νόμο 4387/2016 προβλέπεται ότι, από 1-1-2019 θα επανυπολογιστούν όλες οι κύριες συντάξεις με το νέο τρόπο υπολογισμού. 

Αρχικά, στο άρθρο 14 προβλέφθηκε ότι "εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει σε εφαρμογή της παραγράφου"

Συνεπώς, ο επανυπολογισμός θα τροποποιούσε την αρχική απόφαση και το ποσό της σύνταξης, όμως το καθαρό πληρωτέο ποσό θα παρέμενε το ίδιο λόγω της πρόβλεψης για διατήρηση του υπερβάλλοντος ποσού ως προσωπική διαφορά . 

Όμως, με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν.4472/2017, αντικαταστάθηκε η περίπτωση β του άρθρου 14 του ν.4387 ως εξής: "Από την 1.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Το ποσό που περικόπτεται κατά τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της καταβαλλόμενης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κύριας σύνταξης του δικαιούχου. Αν, μετά την εφαρμογή της ρύθμισης του ανωτέρω εδαφίου, το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3." 

Στην ουσία, καταργήθηκε η ρήτρα προστασίας των συντάξεων αφού πλέον δεν θα υφίσταται διατήρηση της προσωπικής διαφοράς. Η μοναδική προσωπική διαφορά που θα διατηρηθεί είναι αυτή του ποσού της μείωσης που υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόμενης σύνταξης.

Παράλληλα, βάσει του ν.4472/2017, η οικογενειακή παροχή (επίδομα τέκνου ή συζύγου , η οποία συγκαταβάλλεται με την κύρια σύνταξη, από 1-1-2019 θα χορηγείται βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων των οικογενειών επιδομάτων. 

Κατά συνέπεια, υπάρχει και δεύτερος μηχανισμός τροποποίησης των συνταξιοδοτικών παροχών πέραν του επανυπολογισμού των συντάξεων

Επίσης, ο ν.4387/2016 προέβλεπε επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων μόνο στους συνταξιούχους, στους οποίους το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης υπερβαίνει το ποσό των 1.300 ευρώ μεικτά. 

Με τον ν.4472/2017, ο επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων επεκτείνεται στο σύνολο των δικαιούχων επικουρικής σύνταξης ανεξάρτητα από το ποσό του αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύνταξης. 

Συνεπώς και οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα υποστούν ενδεχόμενη μείωση συντάξεων μέσω του επανυπολογισμού. Η εξέλιξη αυτή ισοδυναμεί με μείωση έως και 18% στις συντάξεις από 1-1-2019. 

Βέβαια, δεν θα είναι ίδια η μείωση στο σύνολο των συνταξιούχων. Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν μικρότερη από 700 κύρια σύνταξη θα έχουν μικρότερες αλλά όχι ασήμαντες απώλειες ή και μηδενικές ενώ σε κάποιες περιπτώσεις θα υπάρξει και οριακή αύξηση των συντάξεων. 

Στους συνταξιούχους με σύνταξη άνω των 800 ευρώ η μείωση θα είναι σημαντική, ενώ σε αυτούς που λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ μεικτά, η μείωση θα είναι πολύ μεγάλη βάσει του άρθρου 4 παρ. 1 του ν.4472/2017 "στοιχεία που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό κύριων και επικουρικών συντάξεων αποτυπώνονται από την 1.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα"

Η τροποποίηση αυτή ισοδυναμεί με διοικητική πράξη τροποποίησης της συνταξιοδοτικής απόφασης και προσβάλλεται με ένσταση και προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, εκτός και αν παράλληλα με την ανάρτηση των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα, κοινοποιηθεί και έγγραφη διοικητική πράξη, οπότε στην περίπτωση αυτή θα προσβάλλεται αυτή.

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Διακρίσεων συνέχεια για ΣΥΔίτες αθλητές .... "αργυρό" για τον Παπαχρήστο - "χάλκινο" για τον ΣκριβάνοΝέες διακρίσεις για ΣΥΔίτες αθλητές τις δύο Κυριακές που μας πέρασαν.

Συγκεκριμένα:

Την Κυριακή, 24 Μαι 2018, στα πλαίσια του "Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Taekwondo Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας έτους 2018", που διεξήχθησαν στο κλειστό γυμναστήριο Χαϊδαρίου, ο Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) Γεώργιος Σκριβάνος (ΥΤΑ-26ης σειράς ΣΥΔ), κατέκτησε τη Τρίτη Θέση (χάλκινο μετάλλιο). Η διάκρισή του, αποτελεί συνέχεια της περσινής.


Την Κυριακή, 3 Ιουν 2018, στα πλαίσια του "Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Judo Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας έτους 2018", που διεξήχθησαν στο κλειστό γυμναστήριο του "Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου", ο Υπσγός (ΥΠΛ) Λάμπρος Παπαχρήστος (30ης σειράς ΣΥΔ), κατέκτησε τη Δεύτερη Θέση (αργυρό μετάλλιο). Η διάκρισή του, αποτελεί συνέχεια πολλών ακόμη διακρίσεων του καταξιωμένου αθλητή και εθνικού διαιτητή του αθλήματος.
Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης Πεσόντων Ελλήνων & Βρετανών Αεροπόρων περιόδου 1940-41 (RAFA)


Την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην 112 Πτέρυγα Μάχης (112ΠΜ), στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, η καθιερωμένη από την Royal Air Forces Association (RAFA) ετήσια εκδήλωση μνήμης και απόδοσης τιμών στους νεκρούς Έλληνες και Βρετανούς αεροπόρους που έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι, υπερασπίζοντας την Ελλάδα κατά την περίοδο 28 Οκτώβριου 1940 έως 31 Μαΐου 1941

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, Υποπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτεράρχου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου, ο Διοικητής της 112ΠΜ, Ταξίαρχος (Ι) Κυριάκος Παναγιωτόπουλος, αντιπροσωπείες Αξιωματικών και Υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, εκπρόσωπος της Αγγλικής Πρεσβείας, εκπρόσωποι της Αεροπορικής Ακαδημίας, της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, του Συνδέσμου Παλαίμαχων Αεροπόρων περιόδου 1940-1945, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βετεράνων Αεροπορίας, του Πανελληνίου Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων Πολεμιστών, του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων, του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών, του Πανελληνίου Συλλόγου Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων και πλήθος κόσμου.
Ο ΣΑΣΥΔΑ εκπροσωπήθηκε από το Γεν.Γραμματέα - Σγό (ΥΔΚ) ε.α. Ηλία Ντούβλη, ο οποίος κατέθεσε και το στεφάνι.


Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

Πρόβλημα με τις Βεβαιώσεις Συντάξεων 2017 του ΓΛΚ ...

Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση του Προέδρου της "Μόνιμης Ομάδα Εργασίας ΣΑΣΥΔΑ για θέματα Οικονομικά - Μισθολογικά - Συνταξιοδοτικά" κου Δημ. Κοντοβά-Σμχου (ΥΟΚ)ε.α., διαπιστώθηκε σοβαρό πρόβλημα στις Βεβαιώσεις Συντάξιμων Αποδοχών έτους 2017 που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ).

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν λάθη στα πεδία "καθαρό ποσό", "ποσά φόρου που αναλογούν" και "ποσά φόρου που παρακρατήθηκαν".

Παρότι το ΓΛΚ απέσυρε τις αρχικά εκδοθείσες Βεβαιώσεις αντικαθιστώντας τες με νέες, εντοπίζονται λάθη και σε αυτές, ενώ όσοι απόστρατοι συνάδελφοι έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση τις προηγούμενες ημέρες, είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθεί να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση.

Η επιβεβαίωση των πληροφοριών του κ. Κοντοβά, ήρθε από τον έγκριτο ιστότοποΕίμαστε σε συνεχή επαφή με το ΓΛΚ για παροχή σχετικών οδηγιών ...


Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

Τελετή τιμής και μνήμης των πεσόντων Αεροπόρων του 13ου Σμήνους Μεταφορών στον πόλεμο της Κορέας

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΠΑΣΥΒΕΤΑ), όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Σάββατο 26/5/2018, σε μια σεμνή τελετή στην Α/Β Δεκέλειας, παρόντων, του κ. Δ/ΔΑΕ, αντιπροσωπείας Στρατιωτικού προσωπικού της Α/Β, των εκπροσώπων των Συνδέσμων-Συλλόγων αποφοίτων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ της Π.Α. και πλήθους Βετεράνων και συγγενών αυτών, τέλεσε τρισάγιο ακολουθούμενο από κατάθεση στεφάνων και ομιλία, στη μνήμη των πεσόντων Αεροπόρων του 13ου Σμήνους Μεταφορών που με αεροσκάφη C-47 "Dacota", συμμετείχαν στον πόλεμο της Κορέας (11/11/1950 - 23/5/1955). 

Θυμίζουμε ότι, στους 56 μήνες που το Σμήνος παρέμεινε στην Κορέα, εκτέλεσε 2926 λίαν επικίνδυνες Πολεμικές Αποστολές, συμπληρώνοντας 13177 'Ωρες Πτήσεων, μεταφέροντας 9243 τραυματίες, 70568 επιβάτες, 1.104.560 λίβρες διαφόρων υλικών και 17000 λίβρες ρίψεως πυρομαχικών και διαφόρων εφοδίωνΔυστυχώς, η εκτέλεση αυτών των επικίνδυνων πολεμικών αποστολών, είχαν το τίμημά τους σε πληρώματα και αεροσκάφη.

Τον Ιανουάριο του '51, το αεροσκάφος 617, μεταφέροντας 5000lt καύσιμα, στην προσπάθειά του να πιάσει σε γλιστερό λόγω πάγου διάδρομο, εκτράπηκε με κίνδυνο να βγει έξω, αλλά έγκαιρα και ορθά ο Κυβερνήτης του ανέσυρε το σύστημα προσγείωσης και το ακινητοποίησε. Το πολύτιμο φορτίο του χρησιμοποιήθηκε από τα τεθωρακισμένα , αλλά το αεροσκάφος προκείμενου να μην πέσει στα χέρια των αντιπάλων λόγω αδυναμίας απογείωσής του, πυρπολήθηκε.

Στις 26 Μαΐου 1951, το Σμήνος είχε την απώλεια του αεροσκάφους 612 και του πληρώματός του, εν πτήση αυτή τη φορά, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με πλήρωμα τον Κυβερνήτη Υπσγό Βάμβουκα Αναστ., Συγκυβερνήτη τον Ανθσγό Μάμαλη Νικ. και Μηχανικούς, τον Αρχισμηνία Αρτσίτα Ανδ.  και Υποσμηνία Οικονομόπουλο Σπ.

Στις 22 Δεκεμβρίου 1952, στην περιοχή του Souvon, στο αεροδρόμιο Κ-13, το αεροσκάφος 616 με Κυβερνήτη τον Διοικητή του Σμήνους Επγό Φραγκογιάννη Παν., Συγκυβερνήτη τον Υπσγό Περακάκη Άγγ., Ναυτίλο το Σμία Ελευθερίου Αλέξ. και πλήρωμα το Σμτη Τζινάκο Γρηγ., καταστράφηκε ολοσχερώς όταν έπεσε επάνω του στον διάδρομο απογειώσεως, ένα αμερικανικό αεροσκάφος τζετ, με αποτέλεσμα, όλοι οι επιβαίνοντες να φονευθούν. Στο αεροσκάφος επέβαιναν και 9 Αμερικανοί (6 τραυματίες, 2 αδελφές νοσοκόμες και ένας στρατιώτης νοσοκόμος).

Πέντε ημέρες μετά, στις 27 Δεκεμβρίου 1952, η ατυχία ξαναχτύπησε το Σμήνος. Το αεροσκάφος 632 με Κυβερνήτη τον Ανθσγό Κατσαντώνη Βασ., Συγκυβερνήτη το Σγό Παπαδάκη Βασ., Ναυτίλο τον Εσμία Λάμπρου Παν., Α/Τ Αέρος το Σμία Μπίλια Γεώρ. και 10 επιβάτες (10 Αμερικανούς και 1 Φιλιππινέζο), κατέπεσε λόγω μηχανικής βλάβης αυτή τη φορά, σε νυκτερινή απογείωση από το Κ-10, ένα πολύ δύσκολο αεροδρόμιο, όταν σταμάτησε ο δεξιός κινητήρας του σε ύψος 150 ποδών. Το αεροσκάφος προσέκρουσε στους παρακείμενους του αεροδρομίου ορεινούς όγκους, με αποτέλεσμα το θάνατο όλων των επιβαινόντων.

Το Σμήνος, επέστρεψε με τα πέντε εναπομείναντα αεροσκάφη στις 23 Μαΐου 1955, στο αεροδρόμιο από όπου ξεκίνησε, στην Ελευσίνα.

Της εκδήλωσης ακολούθησε το καθιερωμένο γεύμα στη Λέσχη της ΔΑΕ.

Ο ΣΑΣΥΔΑ τίμησε την εκδήλωση, εκπροσωπούμενος από το Γενικό Γραμματέα κ. Ηλία Ντούβλη - Σγό (ΥΔΚ)ε.α.