ΖΗΤΟΥΜΕ την ουσιαστική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Α.Σ.Σ.Υ. με αναγνώριση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ______________ διατίθεται Ρολόι Τοίχου - τιμή 10€ ανά τεμάχιο, Καρφίτσα Πέτου - τιμή 2,5€ ανά τεμάχιο και Κούπα - τιμή 5€ ανά τεμάχιο

μην ξεχάσω ...

μην ξεχάσω ...

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

Δεν είναι πια μαζί μας ...


Έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή στις 25 Ιουλ 2016ο αγαπητός συνάδελφος Ασμχος (ΥΠΛ) ε.α. Κωνσταντίνος Μερενίδης του Χαράλαμπου, κάτοικος εν ζωή Κύπρου.

Ο εκλιπών, γεννήθηκε το 1960 στην Περιχώρα Δράμας, κατετάγη το 1979 με την 23η σειρά ΣΥΔ και έλαβε την ειδικότητα του Πληροφοριών

Αποστρατεύθηκε το 2011.

Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέσθηκε στις 26 Ιουλ 2016 στη γενέτειρά του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΣΥΔΑ, εκ μέρους όλων των αποφοίτων της ΣΥΔ, εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.Τρίτη 26 Ιουλίου 2016

Ψήφιση Σ/Ν ΥΠΕΘΑ : Κοινό Δελτίο Τύπου Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ Π.Α.


KOINO   ΔΕΛTΙΟ  ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016
Αρ. πρωτ.: 372
Ψήφιση Σ/Ν "Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις" …  τι επιδιώκαμε - τι επιτύχαμε            1.         Κάνοντας τον απολογισμό μιας τρίμηνης συλλογικής προσπάθειας, με αμέτρητες ώρες συμμετοχής σε συναντήσεις και συσκέψεις, και δεδομένου του υψηλού βαθμού δυσκολίας να επιτύχεις την απαλοιφή ή τροποποίηση έστω και μιας λέξεως υποπαραγράφου ενός άρθρου Σχεδίου Νόμου, πόσο μάλλον την προσθήκη ευνοϊκών διατάξεων, σας γνωρίζουμε ότι, οι βασικές μας επιδιώξεις-στόχοι επί του Σ/Ν με τίτλο "Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις", έτσι όπως αποτυπώθηκαν στα σχετικά Υπομνήματα και αναπτύχθηκαν από τους ομιλητές μας την 12/7/2016 στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της ΒτΕ,   έ τ υ χ α ν   σχεδόν ευρείας αποδοχής στην "ΡΞΕ/21-7-2016" συνεδρίαση της ολομέλειας της ΒτΕ.
            2.         Συγκεκριμένα, οι τρεις (3) από τις έξι (6) έγιναν αποδεκτές, για μία (1) εξ αυτών, είχαμε ευνοϊκή - τρόπον τινά - αντιπρόταση αντί της απόρριψής της, ενώ απορρίφθηκαν δύο (2).  
            Αναλυτικά:
            1η επιδίωξη (άρθρο 1 του Σ/Ν): Το όνομα της νέας Σχολής να είναι "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΕΙΠΑ)".
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ καθόσον - σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. ΥΕΘΑ - ο κ. Α/ΓΕΑ, ήταν αμετακίνητος στη θέση του έως το τέλος, επαληθεύοντας τις βάσιμες υποψίες μας για την πρόθεσή του, μελλοντικής χρήσης του ονόματος, στη δημιουργία Σώματος Υπαξιωματικών.
            2η επιδίωξη (άρθρο 2 παρ. (2) του Σ/Ν): Στις κατευθύνσεις της νέας Σχολής, να αποδοθούν τα ονόματα, τα εμβλήματα και οι θυρεοί των τριών ιστορικών Σχολών ως εξής: 
          α.         Τμήμα/Κατεύθυνση Τεχνολογικής υποστήριξης – ΣΤΥΑ
                     β.         Τμήμα/Κατεύθυνση Διοικητικής-Οικονομικής & Εφοδιαστικής υποστήριξης – ΣΥΔ
          γ.         Τμήμα/Κατεύθυνση Επιχειρησιακής υποστήριξης – ΣΙΡ
ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ με την προσθήκη παραγράφου ως εξής:
"3.  Με το προεδρικό διάταγμα της παρ.1 του άρθρου 46, καθορίζεται η διατήρηση στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Σ.Μ.Υ.Α. των εμβλημάτων, των θυρεών και των ονομασιών των συγχωνευόμενων σχολών Σ.Τ.Υ.Α., Σ.Υ.Δ. και Σ.Ι.Ρ. για λόγους ιστορικής συνέχειας. "
            3η επιδίωξη (άρθρο 3 παρ. (3) του Σ/Ν): Ο Βαθμός ονομασίας των αποφοιτούντων από τη νέα Σχολή, να είναι αυτός του Επισμηνία και εφόσον δεν είναι εφικτό, να παραμένουν στο βαθμό του Σμηνία για ένα έτος και να προάγονται στον επόμενο βαθμό.
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ και αντιπροτάθηκε από τον κ. ΥΕΘΑ, να παραμένουν στο βαθμό του Σμηνία δύο έτη και να προάγονται στον επόμενο βαθμό.
            4η επιδίωξη (άρθρο 18 παρ. (α) του Σ/Ν): Να ανατραπεί η επιχειρούμενη κατάργηση της προβλεπόμενης από το άρθρο 13 του ν.3883/10 σειράς αρχαιότητας μεταξύ ομοιαβάθμων Αξιωματικών διαφορετικών προελεύσεων.
ΕΓΙΝΕ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ορίζοντας ότι οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ διατηρούν το προβάδισμα έναντι των συναδέλφων μονιμοποιηθέντων του ν.445/74 και εθελοντριών του ν.705/77, με την προσθήκη παραγράφου (13Α) στο ν.3883/10 ως εξής:
"β. Μετά την παρ.13 του άρθρου 36 του ν.3883/2010 προστίθεται παρ. 13Α, ως εξής:
"13Α. Πέραν των καθοριζομένων στην περίπτωση γ' της παραγράφου 13, οι Αξιωματικοί της περίπτωσης (5) της παραγράφου β' του άρθρου 2 είναι και νεότεροι των ομοιοβάθμων τους, που προέρχονται από ΑΣΣΥ και απέκτησαν το βαθμό κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος."
            5η επιδίωξη (άρθρο 18 του Σ/Ν): Στον αντίποδα της τροποποίησης του καταληκτικού βαθμού των Στρατιωτικών Ιερέων και Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, κατόχων πτυχίου ΑΕΙ, σε αυτό του Ταξιάρχου (άρθρο 18 παρ. (9) και (9), να προστεθούν παράγραφοι ως εξής:
Α. "Η υποπερίπτωση (5) της περιπτ. γ' του άρθρου 23 του ν.3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
"(5). Ταξίαρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται:
 (α) από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ τριετούς φοίτησης.
 (β) από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ διετούς φοίτησης και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ"
Β.   "Η υποπερίπτωση (6) της περιπτ. γ' του άρθρου 23 του ν.3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
"(6). Σμήναρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ διετούς φοίτησης και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ"
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
            6η επιδίωξη (άρθρο 18 του Σ/Ν): Επίλυση του προβλήματος εξέλιξης - προαγωγής των σειρών 40 & 41 της ΣΤΥΑ.
ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ με την προσθήκη παραγράφου ως εξής:
" 26.  Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10,11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές υπαξιωματικών, καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορίας των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 (Α' 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν.705/1997 (Α' 279), οι οποίοι μέχρι 31.12.2014 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Για τους ανωτέρω ο χρόνος των υποπαραγράφων β' και γ' της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους. Ειδικά, για τους αξιωματικούς Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας που μέχρι 31.12.2104 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ισχύουν οι διατάξεις της υποπαραγράφου 8δ του άρθρου 3 του  ν. 2439/1996."
            4.         Σχετικά με την προσθήκη του Άρθρου 50 που σκοπό έχει την θεσμοθέτηση ίδρυσης - οργάνωσης - λειτουργίας και δράσης συνδικαλιστικών οργανώσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις, εκτιμούμε ότι ο "αποκλεισμός" των υφιστάμενων από δεκαετίες Συλλόγων – Συνδέσμων Αποφοίτων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ από αυτές, δεν αναιρεί το σημαντικό ρόλο που έπαιξαν και θα συνεχίσουν να παίζουν διαχρονικά στην ανάδειξη των προβλημάτων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία μελών τους, με την υποβολή συγκεκριμένων – τεκμηριωμένων προτάσεων προς την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία των Ε.Δ. για την ενδεδειγμένη λύση τους.
            5.         Επιπροσθέτως, ο κος ΥΕΘΑ με  προφορική του παρέμβαση, κατέθεσε  "ήσσονος σημασίας" προσθήκες/τροπολογίες  επικαλούμενος θέμα "ισότητας" μεταξύ "αντρών και γυναικών" ΕΞΙΣΩΝΟΝΤΑΣ στην ουσία τους αποφοίτους ΑΣΣΥ των Ε.Δ. με τους Μονιμοποιηθέντες του ν.445/74 και τις Εθελόντριες του ν.705/77.
            6.         Με αφορμή τη δήλωση - δέσμευση του κ. ΥΕΘΑ από βήματος της Βουλής, για αναθεώρηση του συστήματος εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές και την ουσιαστική αναβάθμιση της παρεχόμενης από αυτές εκπαίδευση με Σχέδιο Νόμου που έρχεται (;;;), πιστεύοντας ακράδαντα ότι η εν λόγω αναθεώρηση θα πρέπει να είναι προϊόν συγκερασμού απόψεων και αποκτηθείσας πολύχρονης γνώσης και εμπειρίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, δηλώνουμε για μια ακόμη φορά παρόντες και διατεθειμένοι να ανταποκριθούμε σε κάθε πρόσκληση συμμετοχής μας στις αρμόδιες Επιτροπές.

            7.     Θα θέλαμε στο σημείο αυτό, να ευχαριστήσουμε τον κ. ΥΕΘΑ και τους Τομεάρχες Άμυνας των κομμάτων της ΒτΕ, για τις σημαντικές - προ συζητήσεως στα αρμόδια κοινοβουλευτικά όργανα - συναντήσεις μας μαζί τους, κυρίως όμως για την επίσημη πρόσκληση που μας απηύθυναν να παραστούμε και να παρουσιάσουμε τις θέσεις-εισηγήσεις μας επί των άρθρων του Σ/Ν στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων, κάτι που θα επιδιώξουμε ξανά όποτε απαιτηθεί στο μέλλον.
            8.   Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ουδέποτε ζητήσαμε να γίνουμε στρατηγοί, επιδιώκουμε όμως σταθερά και διαχρονικά, την επίσημη από την Πολιτεία αναγνώριση των Πτυχίων μας και των επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά, την έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς μας, την ισονομία και το δικαίωμα να συμμετέχουμε στα κέντρα λήψης αποφάσεων για το παρόν και το μέλλον των αποφοίτων ΑΣΣΥ της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

 Για τα Δ.Σ. των Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ Π.Α.

Ο Πρόεδρος ΣΑΣ
Δημήτριος Φαλτάϊτς
Σμχος (ΤΤΗ) ε.α.
Ο Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ
Γεώργιος Ρούσσος
Ταξχος (Ο) ε.α.
Ο Πρόεδρος ΣΑΙΡ
Ιωάννης Κρανιάς
Ασμχος (Ρ) ε.α.
Ο Γεν.Γραμματέας ΣΑΣ
Κων/νος Τσιγγάρης
Σμχος (ΤΤΗ) ε.α.
Ο Γεν.Γραμματέας ΣΑΣΥΔΑ
Ηλίας Γ. Ντούβλης
Σγός (ΥΔΚ) ε.α.
Ο Γεν.Γραμματέας ΣΑΙΡ
Ξενοφών Γκουγκουλής
Ανθσγός (Ρ) ε.α.
Παράδοση -Παραλαβή Διοίκησης της ΣΥΔ
Την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016, στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), στην Αεροπορική Βάση Σέδες, στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Διοικητή Αεροπορικής Εκπαίδευσης, Υποπτέραρχου (Ι) Ιωάννη Μανωλάκου, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης-παραλαβής της Διοίκησης της Σχολής, από τον Σμήναρχο (Ι) Αθανάσιο Τζατζά στον Σμήναρχο (Ι) Στυλιανό Ζαγκουμίδη.

Το ΣΑΣΥΔΑ εκπροσώπησε το Μέλος του Δ.Σ. κ. Κων/νος Λιοζίδης-Ασμχος (ΥΥΔ) ε.α. ο οποίος επέδωσε αναμνηστική πλακέτα στον παραδίδοντα Διοικητή.

Το Δ.Σ. ΣΑΣΥΔΑ, εύχεται ολόψυχα στο νέο Διοικητή, Καλή Δύναμη και Επιτυχία στο έργο του.

Στον παραδίδοντα Διοικητή Σμχο (Ι) Αθανάσιο Τζατζά, εκφράζουμε τις ιδιαίτερες Ευχαριστίες μας για την άριστη συνεργασία με το Σύλλογό μας και του ευχόμαστε Καλή Συνέχεια και κάθε επιτυχία στη νέα του θέση.

Σάββατο 16 Ιουλίου 2016

ο ΣΑΣΥΔΑ στην ακρόαση Φορέων της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας &Εξωτερικών Υποθέσεων της ΒτΕ

Σε συνέχεια σειράς συναντήσεων με τους Τομεάρχες Άμυνας των κομμάτων και Βουλευτές που μετέχουν στην Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της ΒτΕ, ο ΣΑΣΥΔΑ παραβρέθηκε  κατόπιν επισήμου προσκλήσεως, στη δεύτερη συνεδρίαση της προαναφερθείσας Επιτροπής, την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016 και ώρα 14.00, στην "Αίθουσα Γερουσίας" του Μεγάρου της Βουλής,  στο πλαίσιο ακρόασης των Φορέων, εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο κ. Γεώρ. Ρούσσο και το Γεν.Γραμματέα κ. Ηλία Ντούβλη.

Με ομιλητή το Γεν.Γραμματέα, κατατέθηκαν οι απόψεις-προτάσεις μας επί του Σχεδίου Νόμου με τίτλο "Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας" εστιάζοντας στα άρθρα ίδρυσης της νέας Σχολής Υπαξιωματικών και των Υπηρεσιακών Μεταβολών των Στελεχών. Παράλληλα και λόγω του περιορισμένου διατιθέμενου χρόνου, υποβλήθηκε και σχετικό αναλυτικό Υπόμνημα στο Προεδρείο της Επιτροπής. (δείτε εδώ το βίντεο)

Η προσπάθεια μας συνεχίζεται ώστε, μέχρι τη συζήτηση-ψήφιση του Σ/Ν στην Ολομέλεια της ΒτΕ, να έχουν ενσωματωθεί με τη μορφή "νομοτεχνικών βελτιώσεων", εάν είναι εφικτό, το σύνολο των τεκμηριωμένων προτάσειων-εισηγήσεών μας.


(ακολουθεί η ομιλία του Γεν.Γραμματέα)" Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές καλησπέρα σας, 

Είμαι ο Σμηναγός διοικητικός ε.α Ηλίας Ντούβλης, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας και εκ μέρους των 2500 και πλέον αποφοίτων αυτής στα 64 χρόνια λειτουργίας της, με εντολή του Προέδρου Ταξχου ε.α. κ. Γεωργίου Ρούσσου, θα σας εκθέσω τις πάγιες θέσεις-προτάσεις μας επί των διατάξεων του νομοσχεδίου.

Ενός νομοσχεδίου, του οποίου, σημαντικό μέρος των προτεινόμενων διατάξεων, επηρεάζει τόσο την υφιστάμενη λειτουργία των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών της Πολεμικής μας Αεροπορίας (στο εξής ΑΣΣΥ) όσο και τους αποφοίτους αυτών.

Ενός νομοσχεδίου ακόμη, που με τα τέσσερα πρώτα άρθρα του, παύει την εβδομηντάχρονη λειτουργία των τριών Σχολών Υπαξιωματικών ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ. 

Ενός νομοσχεδίου τέλος, που επιχειρεί να ισοπεδώσει τη σαφή από δεκαετίες, ιεραρχική διάκριση των αποφοίτων ΑΣΣΥ, έναντι των συναδέλφων των Αξιωματικών, μη προελεύσεως παραγωγικών σχολών.

Λόγω του περιορισμένου χρόνου, θα επικεντρωθούμε σε δύο Κεφάλαια του νομοσχεδίου, ενώ για τα υπόλοιπα, καταθέσαμε σχετικό Υπόμνημα.

Στο πρώτο Κεφάλαιο που αναφέρεται στην ίδρυση της νέας Σχολής με το διακριτικό τίτλο ΣΜΥΑ και την ταυτόχρονη διάλυση των ιστορικών Σχολών ΣΤΥΑ-ΣΥΔ-ΣΙΡ, αγνοώντας επιδεικτικά ίσως, ότι η κάθε προαναφερθείσα Σχολή, αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια, μια αυτόφωτη ακαδημία ανάδειξης μικρών ηγητόρων, ένα συναισθηματικό φάρο 13.000 χιλιάδων και πλέον συναδέλφων μας, που ακόμα και σήμερα φωτίζει τα βήματά τους. Ειλικρινά, δεν φανταζόμαστε ότι θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει Πολιτική ή Στρατιωτική Αρχή, που θα πρότεινε τη διαγραφή τους με μια μονοκονδυλιά. Διότι με την κατάργησή τους, επιχειρούν να σβήσουν ένα κομμάτι της λαμπρής ιστορίας της Πολεμικής μας Aεροπορίας, επιχειρούν επίσης, χωρίς βέβαια να το καταφέρουν, να διαγράψουν από την καρδιά και την ψυχή των χιλιάδων αποφοίτων, την πρώτη νιότη τους, την αφετηρία της στρατιωτικής τους σταδιοδρομίας. 

Δεν θα μπορούσαμε επίσης να φανταστούμε αντίστοιχη διάλυση της ιστορικής Σχολής Ικάρων και της μετονομασίας της π.χ. σε Σχολή Αξιωματικών Αεροπορίας με αντίστοιχους τομείς τον Επιχειρησιακό (ιπτάμενοι, ελεγκτές αεράμυνας) και τεχνικό (μηχανικοί).

Προτείνουμε λοιπόν ευθέως, την άμεση απόσυρση του Πρώτου Κεφαλαίου του νομοσχεδίου, προκειμένου να ανασυνταχθεί πλήρως και να συμπληρωθεί με την αναφερόμενη στην αιτιολογική έκθεση αναβάθμιση της Σχολής.

Διαφορετικά, αντιπροτείνουμε τα κατωτέρω:

1ον. Η ονομασία της νέας Σχολής να είναι "Στρατιωτικό Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πολεμικής Αεροπορίας" (ΣΤΕΙΠΑ).

2ον. Για λόγους καθαρά διατήρησης της ιστορίας και παράδοσης των ενοποιούμενων και όχι καταργούμενων ή διαλυόμενων Σχολών, στις κατευθύνσεις της ενιαίας Σχολής, να δοθούν τα ιστορικά ονόματα αυτών, όπως προαναφέρθηκαν από τους αδελφούς Συλλόγους Αποφοίτων.

3ον. Στην παρεχόμενη εκπαίδευση να προστεθεί και η Πτητική Εκπαίδευση – θεωρούμε ότι πρόκειται περί αβλεψίας. 

4ον. Στην Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης να προστεθεί και η Οικονομική Υποστήριξη – και εδώ θεωρούμε ότι πρόκειται περί αβλεψίας. 

5ον. Να ρυθμιστεί νομοθετικά η ισοτιμία των πτυχίων αποφοίτων ΑΣΣΥ, με τα αντίστοιχα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ).

6ον. Οι ευδοκίμως αποφοιτούντες σπουδαστές, που σημειωτέον εισέρχονται σε αυτή με 17500 έως 19300 μόρια, να ονομάζονται Επισμηνίες της αντίστοιχης κατεύθυνσης - ειδικότητας.

Στο τέταρτο Κεφάλαιο περί υπηρεσιακών μεταβολών των Στελεχών, προτείνουμε:

1ον. Καταληκτικός βαθμός των αποφοίτων ΑΣΣΥ, να είναι αυτός του Σμηνάρχου για τους μη κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ όπως προέβλεπε ο ν.2439/96 και του Ταξιάρχου σε όσους καθίστανται πτυχιούχοι Σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Αντίστοιχη πρόταση άλλωστε, υφίσταται στο συζητούμενο νομοσχέδιο για τους Δικαστικούς Γραμματείς και τους Στρατιωτικούς Ιερείς.

2ον. Οι Αξιωματικοί που προέρχονται από ΑΣΣΥ, να συνεχίσουν να είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων συναδέλφων Αξιωματικών προελεύσεως μη παραγωγικών σχολών.

Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Υπουργέ, κ. ΑΝΥΕΘΑ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, 

σας μεταφέρουμε την αγωνία αλλά και την οργή των αποφοίτων ΑΣΣΥ της Πολεμικής μας Αεροπορίας, στην προοπτική κατάργησης της εβδομηντάχρονης ιστορίας των Σχολών μας και ευελπιστούμε, ότι θα πρυτανεύσει η λογική ώστε, με τις κατάλληλες και ενδεδειγμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι ΑΣΣΥ των Ε.Δ. και οι απόφοιτοι αυτών, να αναβαθμισθούν ουσιαστικά, προς όφελος των ιδίων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πατρίδας.

Μην συνδέσετε το όνομά σας με τη διάλυση των ιστορικών αυτών σχολών για την δήθεν εξοικονόμηση λίγων ευρώ που αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ. 

Οι απόφοιτοι της ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ δεν θα το συγχωρήσουν ποτέ και σε κανένα.    Σας ευχαριστώ ! "


Σάββατο 9 Ιουλίου 2016

Κοινό Δελτίο Τύπου Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ Π.Α.Αθήνα,  9 Ιουλίου 2016
                                                                                               Αρ. Πρωτ.   358
ΔΕΛTΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Οι Σύλλογοι Αποφοίτων ΑΣΣΥ της Π.Α., αφουγκραζόμενοι την αγωνία και τον προβληματισμό των 13000 και πλέον αποφοίτων των Σχολών μας, ενημερώνουμε ότι :
α.         Μετά την απόφαση που έλαβε η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της ΒτΕ στις 6 Ιουλίου 2016, οι Σύλλογοί μας προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση της ανωτέρω Επιτροπής την Τρίτη, 12 Ιουλίου 2016 και ώρα 14.00΄ στην Αίθουσα Γερουσίας, του Μεγάρου της Βουλής, προκειμένου να καταθέσουμε τις απόψεις-προτάσεις μας επί του Σχεδίου Νόμου με τίτλο "Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας".
β.         Έχουμε πραγματοποιήσει από κοινού, σειρά συναντήσεων με τους Τομεάρχες Άμυνας των κομμάτων και Βουλευτές που μετέχουν στην Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και αυτό θα συνεχιστεί έως και μία ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της 12ης Ιουλίου.
γ.         Δυστυχώς, η αίσθηση που έχουμε αποκομίσει από τις μέχρι τώρα συζητήσεις είναι αρνητική, γεγονός που μας κάνει ιδιαίτερα επιφυλακτικούς και δύσπιστους για τις "αγνές" προθέσεις του κ. ΥΕΘΑ, ο οποίος αποποιείται των ευθυνών του υποστηρίζοντας ότι υλοποιεί προτάσεις του κ. Α/ΓΕΑ.
Για τον λόγο αυτό,  κ α λ ο ύ μ ε  όλα τα μέλη μας να είναι σε εγρήγορση και να παρακολουθούν αδιαλείπτως τις ιστοσελίδες των Συλλόγων μας, καθόσον υπάρχει ήδη η σκέψη, μετά από εισηγήσεις και μελών της επαρχίας, για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Εν κατακλείδι, αδιαπραγμάτευτα αιτήματά μας είναι :
-      η μη κατάργηση του ιστορικού ονόματος των Σχολών μας αλλά, η διατήρηση του ως ονόματος της αντίστοιχης κατεύθυνσης (όπως ακριβώς έγινε στο παρελθόν με την ΣΜΑ , ως τμήμα Μηχανικών στην Σχολή Ικάρων).
-       η πλήρης και ουσιαστική αναβάθμιση των Σχολών, με ταυτόχρονη αντιστοίχιση των προτεινόμενων στο Σ/Ν κατευθύνσεων με αυτά των ΤΕΙ.
-          βαθμός ονομασίας αυτός του Επισμηνία με αντίστοιχη βαθμολογική εξέλιξη.

Είμαστε Δυνατοί, είμαστε πολλοί και έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας.
Ας τους το δείξουμε στην πράξη.
Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την τελική δικαίωση.Για τα Δ.Σ. των Συλλόγων ΣΑΣ, ΣΑΣΥΔΑ και ΣΑΙΡ


Ο Πρόεδρος
ΣΑΣ

Δημήτριος Φαλτάιτς
Σμχος (ΤΤΗ)ε.α.
Ο Πρόεδρος
ΣΑΣΥΔΑ

Γεώργιος Ρούσσος
Ταξχος (Ο)ε.α.
Ο Πρόεδρος
ΣΑΙΡ

Ιωάννης Κρανιάς
Ασμχος (Ρ)ε.α.Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016

ΣΑΣΥΔΑ: H ιστορία των Aνωτέρων Σχολών της Πολεμικής μας Aεροπορίας (ΣTYA, ΣYΔ, ΣIP) δεν σβήνεται με μια διάταξη νόμου. H προσπάθειά μας συνεχίζεται μέχρι τελικής δικαίωσηςΑγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,
Oι Σύλλογοι Aποφοίτων AΣΣY Π.Α. (ΣAΣ-ΣAΣYΔA-ΣAIP) με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα μέλη τους αλλά και στο σύνολο των αποφοίτων των Σχολών τους, ευρίσκονται σε συνεχή καθημερινό αγώνα ενημέρωσης, με τη σοβαρότητα που αρμόζει σε όλους εμάς, χωρίς τυμπανοκρουσίες και περιττή δημοσιότητα, τόσο της Πολιτικής όσο και της Στρατιωτικής Hγεσίας του YΠEΘA καθώς και των πολιτικών κομμάτων (τομείς Eθνικής Άμυνας) που εκπροσωπούνται στη Bουλή των Eλλήνων.
Mοναδική μας επιδίωξη είναι η σαφής και ξεκάθαρη κατάθεση των απόψεών μας, χωρίς υποσημειώσεις, επί συγκεκριμένων διατάξεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου "Pύθμιση Θεμάτων Yπουργείου Eθνικής Άμυνας".
Eιδικότερα οι προτάσεις μας, συνοπτικά, αναφέρονται στα κάτωθι θέματα:
   α. Στο ζήτημα της ίδρυσης ενιαίας Σχολής, θεωρούμε ότι η ενοποίηση των Σχολών (ΣTYA-ΣYΔ-ΣAIP) θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και των υποδομών υποδοχής και διαμονής των σπουδαστών καθώς επίσης και στην περαιτέρω ανάπτυξη των στρατιωτικών αξιών. 
Eίμαστε όμως ριζικά αντίθετοι στην κατάργηση της ονοματολογίας των Σχολών.
H κάθε Σχολή αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια μια αυτόφωτη ακαδημία ανάδειξης μικρών ηγητόρων, ένας συναισθηματικός φάρος 13.000 συναδέλφων μας που ακόμα και σήμερα φωτίζει τα βήματά τους. Eιλικρινά, θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει Πολιτική ή Στρατιωτική Aρχή, η οποία θα πρότεινε τη κατάργησή τους, τη διαγραφή τους με μια μονοκονδυλιά; 
Δεν καταλαβαίνουν ότι με τον τρόπο αυτό σβήνουν ένα κομμάτι της λαμπρής ιστορίας της Πολεμικής Aεροπορίας; 
Δεν αντιλαμβάνονται ότι με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρούν, χωρίς βέβαια να το καταφέρουν, να διαγράψουν από την καρδιά και την ψυχή 13.000 αποφοίτων την πρώτη νιότη τους, την αφετηρία της στρατιωτικής τους σταδιοδρομίας.
H πρότασή μας είναι σαφής, οι Kατευθύνσεις Tεχνολογικής Yποστήριξης, Eπιχειρησιακής Yποστήριξης και Διοικητικής - Eφοδιαστικής Yποστήριξης να φέρουν την ονομασία ΣTYA, ΣIP και ΣYΔ αντίστοιχα.
Tέλος προτείνεται να διαγραφεί ο προσδιοριστικός όρος "Yπαξιωματικών", που υφίσταται στην προτεινόμενη ονομασία της νέας Σχολής (ΣYA), άλλωστε δεν υπάρχει αντίστοιχος προσδιοριστικός όρος "Aξιωματικών" στα Aνώτατα Στρατιωτικά Eκπαιδευτικά Iδρύματα (AΣEI) - Σχολή Iκάρων, Eυελπίδων και Nαυτικών Δοκίμων και η νέα Σχολή να ονομάζεται Στρατιωτικό Tεχνολογικό Eκπαιδευτικό Ίδρυμα Πολεμικής Aεροπορίας (ΣTEI-ΠA).
   β. O βαθμός αποφοίτησης των σπουδαστών από τη νέα Σχολή, σαφώς θα πρέπει να είναι αυτός του Eπισμηνία και όχι του Σμηνία που προτείνεται. Όπως έχουμε υποστηρίξει και κατά το πρόσφατο παρελθόν, δεν νοείται αναβάθμιση της Σχολής, βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, επιμήκυνση  του χρόνου σπουδών, χωρίς την ιεραρχική αναρρίχηση του βαθμού αποφοίτησης των σπουδαστών. Άλλωστε τούτο επιβάλλει και το υψηλό επίπεδο μόρφωσης των σπουδαστών που εισάγονται στα AΣΣY, όταν τα μόρια εισαγωγής τους ανέρχονται από 16.000 έως 19.300.
Στο ερώτημα που τίθεται από βαρυγγομούντες συνομιλητές μας, αναφορικά με την επιστημονική βαθμίδα υπαγωγής των Σχολών μας, απαντούμε ότι η μόνη ορθή οδός είναι η απόσυρση των διατάξεων που αναφέρονται στην ίδρυση της νέας Σχολής και η επανεξέταση του θέματος, εντός συγκεκριμένου χρόνου, ώστε να δοθεί η ευκαιρία, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να καταθέσουν τις απόψεις τους.
Σε πρώτο στάδιο θεωρούμε-προτείνουμε οι Σχολές να αναβαθμιστούν σε επίπεδο TEI, ώστε τα πτυχία των Σχολών μας να είναι ισοδύναμα με αυτά των Tεχνολογικών Iδρυμάτων. Aργότερα, όταν ωριμάσουν οι συνθήκες και δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές, η Διοίκηση έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την υπαγωγή τους στην επόμενη βαθμίδα.
Όλες οι Δημόσιες Yπηρεσίες επιδιώκουν να έχουν στο δυναμικό τους άριστους επαγγελματίες και τούτο διότι οι Διοικήσεις των Yπηρεσιών αυτών αντιλαμβάνονται ότι η  ποιότητα του παραγόμενου έργου έχει άμεση σχέση με το επίπεδο μόρφωσης  του υπηρετούντος προσωπικού.
Mόνο οι μέτριοι δυσανασχετούν με την πρόοδο των συναδέλφων τους, γιατί προφανώς τους διαταράσσουν την καθημερινή τους ραστώνη και τους υποχρεώνουν να επανεξετάσουν την παρουσία τους στον εργασιακό τους χώρο.
   γ. H επανεξέταση του καταληκτικού βαθμού των αξκών προελεύσεως AΣΣY, με βάση την επιχειρούμενη αναβάθμιση των Σχολών μας, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο άμεσης προτεραιότητας. 
H πρότασή μας ξεκάθαρη, Σμχοι οι μη πτυχιούχοι AEI, Tαξχοι οι πτυχιούχοι AEI
Tο βασικό μας επιχείρημα για την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση στηρίζεται στο γεγονός ότι ο άριστος επαγγελματισμός των στελεχών μας και το υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής τους μόρφωσης επιβάλλουν την ανάδειξή τους σε θέσεις ευθύνης (Δκτές Mονάδων, Δντές Διευθύνσεων κλπ), φέροντας τον προβλεπόμενο από τους ΠOY βαθμό (Σμχου).
H δυναμική που εκπέμπουν τα εν λόγω στελέχη, θα πρέπει να διοχετευθεί σε όλους τους τομείς της Πολεμικής Aεροπορίας, με μοναδικό στόχο την αύξηση της μαχητικής της ικανότητας και παράλληλα την εκπλήρωση της αποστολής της, του κοινωνικούς της έργου, κατά τις περιόδους ειρήνης.
Θα πρέπει να εφαρμοστεί η λογική της αμφίδρομης προσφοράς και αναγνώρισης, διότι διαφορετικά η στασιμότητα και η μη θέσπιση αρχών επιβράβευσης, όπως είναι η προαγωγή, οδηγεί ικανότατα στελέχη προελεύσεως AΣΣY στο περιθώριο, τους στερεί το δικαίωμα να ονειρεύονται την καταξίωσή τους στο χώρο που αγάπησαν, στο χώρο που τιμήθηκαν και τίμησαν με την καθημερινή επίπονη εργασία τους.
Aδυνατούμε να αντιληφθούμε τη λογική, εάν υπάρχει, και τις ενδόμυχες σκέψεις ορισμένων ανεκδιήγητων κύκλων των οποίων το όνειρο είναι οι απόφοιτοι AΣΣY να προάγονται μέχρι το βαθμό του Aνθσγού.
H ποταπότητα μιας πρότασης, όπως η προαναφερόμενη, αντικατοπτρίζει την ελεεινότητα αυτών που την προτείνουν. Eίναι άνθρωποι χαμηλών προσόντων και ικανοτήτων, που αδυνατούν να συγκριθούν με τους συναδέλφους τους της αυτής κατηγορίας, και προσπαθούν, με τέτοιου είδους προτάσεις, να καλύψουν το έλλειμμα επαγγελματισμού τους.
O άριστος επαγγελματίας χαίρεται και επιζητεί την αναβάθμιση των συναδέλφων του, γιατί δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, σε αντίθεση με τον "μικρό" και "μίζερο", του οποίου η δύναμη αντλείται από την υπηρεσιακή αδυναμία των βαθμολογικά κατωτέρων του, που επιθυμεί την ισοπέδωση και τη στασιμότητα των τελευταίων, προκειμένου να νιώθει σίγουρος και ακλόνητος στην υπηρεσιακή του θέση.
Eίναι κρίμα που "ακούγονται" τέτοιου είδους προτάσεις, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα παραμείνουν μόνο προτάσεις και διακαείς πόθοι των συγκεκριμένων κύκλων που διακατέχονται από το σύνδρομο της ιδιοκτησιακής αντίληψης και του ρατσισμού.
   δ. Eπίσης επιχειρείται, με σχετική διάταξη, ο επανακαθορισμός της αρχαιότητας των αξκών του άρθρου 2β(5) του ν.3883/2010 (μονιμοποιηθέντες εθελοντές του ν.δτος 445/74 και του ν.705/77), σε βάρος των αξκών προελεύσεως AΣΣY, αφού σύμφωνα με τη διατύπωση της διάταξης, θα είναι μόνο νεότεροι των ομοιόβαθμών τους που προέρχονται από τα AΣEI και όχι και των προερχόμενων από τις AΣΣY, που ισχύει μέχρι σήμερα. Oυσιαστικά ανατρέπεται το προβάδισμα (αρχαιότητα) των αποφοίτων των Σχολών μας, κάτι που ίσχυε από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των AΣΣY, έναντι των δύο άλλων προαναφερόμενων κατηγοριών.
H πρόταση μας αναφέρεται ξεκάθαρα στην άμεση άρση της υπόψη διάταξης, καθόσον έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την επιχειρούμενη και φημολογούμενη αναβάθμιση των AΣΣY.
   ε. Tέλος προτάθηκε να συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου διάταξη, η οποία θα δίνει το δικαίωμα στους αξιωματικούς προελεύσεως AΣΣY να παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία, κατόπιν επιθυμίας τους, μέχρι το 58ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς βέβαια να δημιουργείται βαθμολογικό - εξελικτικό πρόβλημα στους νεώτερους αξιωματικούς της ίδιας κατηγορίας.
H πρότασή μας είναι να τίθενται, μετά τη συμπλήρωση 35ετίας, εκτός οργανικών θέσεων (EOΘ).
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,
Eίναι γεγονός ότι διανύουμε μια περίοδο ριζικών αλλαγών, οι οποίες δυστυχώς, μας οδηγούν προς τα πίσω, τόσο στον οικονομικό όσο και στον επαγγελματικό τομέα.
Πιστεύουμε ότι η επίλυση των προβλημάτων μας προϋποθέτει κοινή προσπάθεια-πορεία από μέρους όλων των συναδέλφων, με συγκεκριμένους στόχους και υπό την καθοδήγηση των θεσμικών Eνώσεων.
Eίναι γεγονός, και αυτό θα πρέπει να επισημανθεί, ότι το μικρόβιο της δημοσιότητας αρχίζει να δρα καταλυτικά και στο χώρο μας, αφού αυτόκλητοι συνάδελφοι, επιζητούν την δημοσιότητα του 10λεπτου, αναπτύσσουν τα αιτήματά μας για όλους εμάς, χωρίς την δική μας συγκατάθεση.
H θέση μας είναι πάγια και την διατυπώνουμε για άλλη μια φορά, οι Σύλλογοι-Σύνδεσμοι Aποφοίτων AΣEI-AΣΣY είναι οι πυρήνες δράσης, συλλογής και επεξεργασίας των θεμάτων που απασχολούν τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη.
H EAAA, σε ότι αφορά τα στελέχη της Π.A., θα πρέπει να προΐσταται, να είναι ο μπροστάρης σε αυτή την προσπάθεια, για όλα τα θέματα των στελεχών. Ήδη τα πρώτα ενθαρρυντικά δείγματα αγαστής συνεργασίας EAAA - Παραρτημάτων με τους Συλλόγους-Συνδέσμους Aποφοίτων AΣEI-AΣΣY έχουν λάβει τη μορφή παρεμβάσεων προς την Πολιτική και Στρατιωτική Hγεσία του YΠEΘA σε θέματα μείζονος σημασίας (οικονομικά, σχολιασμός σχεδίων νόμου κλπ.)
Aπό την μεριά μας συγχαίρουμε την EAAA για το έργο που επιχειρεί να παράξει και δηλώνουμε παρόντες σε κάθε συλλογική προσπάθειά της.
O ΣAΣYΔA θα παρακολουθεί καθημερινά τα θέματα που απασχολούν τα στελέχη μας, θα παρεμβαίνει ουσιαστικά στην διαμόρφωση των τελικών αποφάσεων, προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα να προσεγγίσει τις επιδιώξεις μας.
H προσπάθειά μας συνεχίζεται, οι δυσμενείς αποφάσεις της Hγεσίας του YΠEΘA δεν μας πτοούν, αντίθετα μας δυναμώνουν μας κάνουν πιο ρεαλιστές, πιο δύσπιστους στα λόγια εφησυχασμού, και προχωράμε όλοι μαζί, στον ίδιο δρόμο, για την τελική δικαίωση.

Tο Δ.Σ. του ΣAΣYΔA

Κυριακή 3 Ιουλίου 2016

Δικαστική διεκδίκηση αναδρομικής επιστροφής της διαφοράς κρατήσεων του 50% σε μισθούς και συντάξεις που επιβλήθηκαν από 1/8/2012

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας θέτουμε υπόψη, επιστολή που λάβαμε από το Δικηγορικό Γραφείο της κ. Ροδάνθης Πετραδέλλη & Συνεργατών, με δύο συνημμένα αφορώντα δικαιολογητικά για ε.ε. και ε.α. στελέχη, για τη δικαστική διεκδίκηση της αναδρομικής επιστροφής της διαφοράς κρατήσεων του 50% σε μισθούς και συντάξεις που επιβλήθηκαν από 1/8/2012.

Ο ΣΑΣΥΔΑ προσεγγίζει θετικά την πρόταση του υπόψη Δικηγορικού Γραφείου, ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι να τονίσουμε ότι, η επιλογή Δικηγορικού Γραφείου για την κατάθεση αγωγής, αποτελεί ατομική ευθύνη, αφού βέβαια ληφθεί υπόψη και η δυνατότητα μείωσης του κόστους σε περίπτωση ομαδικών αγωγών (20 και πλέον ενδιαφερομένων).Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΣΥΔΑ 
(ακολουθεί το κείμενο της επιστολής και τα ενημερωτικά σημειώματα με απαραίτητα δικαιολογητικά για ε.ε. και ε.α. στελέχη)


" ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  ΠΕΤΡΑΔΕΛΛΗ-ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ & Συνεργάτες
  Λ.Αλεξάνδρας 48, 11473 - Αθήνα
  Τηλ. 210-3245428 & 3318557
  FAX: 211-8008302
  Email: r.petradelli@yahoo.gr


Αξιότιμοι κύριοι,

Συνέχεια της ανακοινώσεώς μας στο φύλλο Απριλίου της ΗΧΟΥΣ των ΑΙΘΕΡΩΝ και με αφορμή σχετικά ερωτήματα των ενδιαφερομένων, σας γνωρίζουμε επιπρόσθετα τα ακόλουθα:

1. Οι πρόσφ
ατες αποφάσεις της ολομέλειας του ΣτΕ (1125 έως & 1128/2016), επισφράγισαν το δικαίωμα των ενδιαφερόμενων για την αναδρομική αποκατάσταση των μισθών των εν ενεργεία στελεχών των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας στα προς της 1-8-2012 επίπεδα, όπως κρίθηκε με τις αντίστοιχες υπ΄ αριθμ. 2192/2014 έως 2194/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ το 2014, με αναδρομική επιστροφή του συνόλου των μέχρι σήμερα μειώσεων της παρ. Γ΄ του ν. 4093/12. 


2. Οι ανωτέρω αποφάσεις σηματοδοτούν και ανάλογη αποκατάσταση των συντάξιμων αποδοχών των εν αποστρατεία στελεχών επισφραγίζοντας και την θετική έκβαση των αγωγών για όσους διεκδικήσουν δικαστικά την αναδρομική αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεών τους.

3. Οι αιτήσεις που κατέθεσαν στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους τον Ιούλιο 2014 (ατομικά ή μέσω του γραφείου μας) τα ε.ε. και ε.α. στελέχη, δημιούργησαν ένα πλέγμα προστασίας των αναδρομικών και του δικαιώματος για την αναδρομική τους διεκδίκηση, πλην όμως η προστασία αυτή εκπνέει και δεν ανανεώνεται με νέα αίτηση για το ίδιο χρονικό διάστημα και προκειμένου να αποφευχθεί η παραγραφή των αναδρομικών θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αγωγή.

4. Η συντριπτική πλειοψηφία εκείνων που κατέθεσαν αίτηση διακοπής παραγραφής μέσω του γραφείου μας έχει ενημερωθεί και έχει ήδη προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για κατάθεση αγωγής, ενώ παράλληλα έχουν εκδηλωθεί αυτόματα νέες ενέργειες για την προστασία και άλλων απαιτήσεών τους.

5. Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται όσοι εκ των κκ ενδιαφερομένων επιθυμούν να διεκδικήσουν δικαστικά την αναδρομική επιστροφή της διαφοράς των κρατήσεων του 50% που επιβλήθηκαν στους μισθούς και τις συντάξιμες αποδοχές τους από 1-8-2012, να επικοινωνήσουν άμεσα με το γραφείο μας έτσι ώστε να τους αποσταλεί φάκελος με πλήρες ενημερωτικό σημείωμα μαζί με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

6. Όσοι διαθέτουν δυνατότητα χρήσης internet μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες ενημερωτικό σημείωμα και τα δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΑ και στις ιστοσελίδες των Συλλόγων, ΣΑΣΙ, ΕΣΜΑ, ΣΑΣΤΥΑ, ΣΑΙΡ, ΣΑΣΥΔΑ & Α.ΑΚ.Ε., ή να μας αποστείλουν e-mail στο r.petradelli@yahoo.gr προκειμένου να τους αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή τόσο το πλήρες ενημερωτικό όσο και τα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

   1. Όσοι εκ των κ.κ. ενδιαφερομένων δεν έχουν καταθέσει αγωγή ή αίτηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το γραφείο μας προκειμένου να μας δώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο και Αριθμό Μητρώου) για να καταθέσουμε εμείς για λογαριασμό τους αίτηση διακοπής παραγραφής χωρίς οικονομική επιβάρυνση ή άλλη δέσμευση.

   2. Για όσα στελέχη αποστρατεύτηκαν μετά την 01-08-2012 και έλαβαν ή θα λάβουν ΕΦΑΠΑΞ με μειωμένες αποδοχές λόγω εφαρμογής της παρ. Γ΄ του ν. 4093/2012, έχουν δικαίωμα αναζήτησης της διαφοράς του ΕΦΑΠΑΞ που αναλογεί στον υπολογισμό με βάση τις αποδοχές, χωρίς τις περικοπές του ως άνω νόμου, (βλέπε σχετικό ενημερωτικό).

   3. Αναφορικά με την αναδρομική διεκδίκηση των κρατήσεων την βασιμότητα της διεκδίκησης και θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωσή σας με ανακοίνωση του γραφείου μας εν ευθέτω χρόνο. Ωστόσο, μετά από απόφαση του ΔΣ της ΕΑΑΑ, το οποίο έκανε δεκτή πρόταση του γραφείου μας για την εκδήλωση ενιαίας ενέργειας για το σύνολο των εμπλεκομένων μελών με την κατάθεση ενιαίας αίτησης διακοπής παραγραφής προς το ΝΣΚ, προκειμένου, αφενός μεν να διακοπεί η παραγραφή και να δοθεί στους ενδιαφερόμενους ο απαιτούμενος χρόνος για την κατά βούληση εκδήλωση δικαστικών ενεργειών τους, αφετέρου να αποφευχθεί η όποια ταλαιπωρία και έξοδα.

Η υπόψη ενέργεια είναι προσφορά του γραφείου μας και δεν υπέχει οικονομική επιβάρυνση ή άλλη δέσμευση τόσο της ΕΑΑΑ, όσο και των ενδιαφερομένων.

Τέλος για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του γραφείου μας ή με μήνυμα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο.

                                                                         


Αθήνα, 02-06-2016 

Με τιμή 

Ροδάνθη Πετραδέλλη 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Παρ΄ Αρείω Παγω 
                                                                                             & Μέλος Α.ΑΚ.Ε                                "
Δείτε εδώ το ενημερωτικό ενεργειών-δικαιολογητικών "εν ενεργεία" στελεχών

Δείτε εδώ το ενημερωτικό ενεργειών-δικαιολογητικών "εν αποστρατεία" στελεχών


Επίσκεψη ΣΥΔ στο ΕΚΑΕ και το 1ο ΑΚΕ


Την Πέμπτη 30 Ιουνίου και την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016, οι σπουδαστές της ΙΙας Τάξης της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) συνοδευόμενη από τον Διοικητή της, Σμήναρχο (Ι) Αθανάσιο Τζατζά, επισκέφθηκαν το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΕΚΑΕ) και το 1ο Αεροπορικό Κέντρο Ελέγχου, στο πλαίσιο προγραμματισμένων εκπαιδευτικών επισκέψεων.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών τους ξεναγήθηκαν στους χώρους τους και ενημερώθηκαν για τον τρόπο διεξαγωγής και ελέγχου των Αεροπορικών Επιχειρήσεων.


πηγή haf.gr