ΖΗΤΟΥΜΕ την ουσιαστική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Α.Σ.Σ.Υ. με αναγνώριση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ______________ διατίθεται Ρολόι Τοίχου - τιμή 10€ ανά τεμάχιο, Καρφίτσα Πέτου - τιμή 2,5€ ανά τεμάχιο και Κούπα - τιμή 5€ ανά τεμάχιο

μην ξεχάσω ...

μην ξεχάσω ...

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

Επίσημη πρώτη της ΣΜΥΑ στην εγκύκλιο Προκήρυξης Διαγωνισμού για ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ έτους 2017Δημοσιεύθηκε την 2/5/105 η Εγκύκλιος προκήρυξης του διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών/στριών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Σύμφωνα με αυτή, ως ΑΣΣΥ της Πολεμικής Αεροπορίας εμφανίζεται η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥΑ) με τις προβλεπόμενες από το το ν.4407/16 (ΦΕΚ Α'134/27-7-2016) τρείς (3) κατευθύνσεις και συγκεκριμένα, της Κατεύθυνσης Τεχνολογικής Υποστήριξης, της Κατεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης και της Κατεύθυνσης Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης.

Οι υποψήφιοι-ες των ΑΣΣΥ, πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 (πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31 Δεκεμβρίου 1996 και μεταγενέστερα). Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση, λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη.

Η Αίτηση και τα απαραίτητα Δικαιολογητικά, πρέπει να κατατεθούν έως και την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας)

Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στη ΣΜΥΑ ανέρχεται στους Εκατόν Ογδόντα Έναν (181) οι οποίοι κατανέμονται ανά κατεύθυνση ως εξής :

Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ : Εκατόν Δώδεκα (112)

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ : Είκοσι Εννέα (29)

Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ : Σαράντα (40)
Διαβάστε όλη την Εγκύκλιο εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου