ΖΗΤΟΥΜΕ την ουσιαστική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Α.Σ.Σ.Υ. με αναγνώριση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ______________ διατίθεται Ρολόι Τοίχου - τιμή 10€ ανά τεμάχιο, Καρφίτσα Πέτου - τιμή 2,5€ ανά τεμάχιο και Κούπα - τιμή 5€ ανά τεμάχιο

μην ξεχάσω ...

μην ξεχάσω ...

Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση 2017 ΣΑΣΥΔΑ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση 2017 ΣΑΣΥΔΑ

Στις 25 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00, συγκαλείται τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της ΕΑΑΑ, Χαλκοκονδύλη 5 (7ος όροφος)-Αθήνα, σύμφωνα με το Καταστατικό του και τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :
     α.   Διοικητικός - Οικονομικός Απολογισμός 2017.
     β.   Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου για την τριετία 2018-19-20, η θητεία του οποίου θα αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2018.
Πριν την έναρξη εξέτασης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα προηγηθεί η διαπίστωση της προβλεπόμενης από το Καταστατικό απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης, η εκλογή του Προεδρείου και της Εφορευτικής Επιτροπής.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, θα συγκληθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2017, στον ίδιο χώρο, ημέρα και ώρα.
Επειδή αρκετά από τα σημερινά μέλη του Δ.Σ., δεν επιθυμούν να θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα και δεδομένης της αδήριτης ανάγκης για ανανέωση των μελών Δ.Σ. του ΣΑΣΥΔΑ,   π α ρ α κ α λ ο ύ ν τ α ι   οι απόφοιτοι των νεώτερων σειρών της Σχολής μας, να προβούν στις αναγκαίες προεργασίες, προκειμένου να σχηματισθεί ένα ομοιογενές νέο σώμα στο Δ.Σ. του Συλλόγου μας.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, πρέπει να περιέλθουν στο Σύλλογό μας μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2017. Το σχετικό έντυπο θα υπάρχει στο Γραφεία του Συλλόγου και στον επίσημο ιστότοπό του.
Δικαίωμα ψήφου, έχουν τα "ταμειακώς εντάξει" για το έτος 2017, μέλη.
Για την επιτυχία της Γενικής Συνέλευσης, ζητούμε τη συμβολή όλων των αποφοίτων της Σχολής μας και για την επίτευξη της προβλεπόμενης απαρτίας στις 25 Νοεμβρίου 2017 και για την υποβολή νέων υποψηφιοτήτων.

Το Δ.Σ. του ΣΑΣΥΔΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου