ΖΗΤΟΥΜΕ την ουσιαστική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Α.Σ.Σ.Υ. με αναγνώριση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ______________ διατίθεται Ρολόι Τοίχου - τιμή 10€ ανά τεμάχιο, Καρφίτσα Πέτου - τιμή 2,5€ ανά τεμάχιο και Κούπα - τιμή 5€ ανά τεμάχιο

μην ξεχάσω ...

μην ξεχάσω ...

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

Πρόβλημα με τις Βεβαιώσεις Συντάξεων 2017 του ΓΛΚ ...

Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση του Προέδρου της "Μόνιμης Ομάδα Εργασίας ΣΑΣΥΔΑ για θέματα Οικονομικά - Μισθολογικά - Συνταξιοδοτικά" κου Δημ. Κοντοβά-Σμχου (ΥΟΚ)ε.α., διαπιστώθηκε σοβαρό πρόβλημα στις Βεβαιώσεις Συντάξιμων Αποδοχών έτους 2017 που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ).

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν λάθη στα πεδία "καθαρό ποσό", "ποσά φόρου που αναλογούν" και "ποσά φόρου που παρακρατήθηκαν".

Παρότι το ΓΛΚ απέσυρε τις αρχικά εκδοθείσες Βεβαιώσεις αντικαθιστώντας τες με νέες, εντοπίζονται λάθη και σε αυτές, ενώ όσοι απόστρατοι συνάδελφοι έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση τις προηγούμενες ημέρες, είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθεί να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση.

Η επιβεβαίωση των πληροφοριών του κ. Κοντοβά, ήρθε από τον έγκριτο ιστότοποΕίμαστε σε συνεχή επαφή με το ΓΛΚ για παροχή σχετικών οδηγιών ...


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου