ΖΗΤΟΥΜΕ την ουσιαστική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Α.Σ.Σ.Υ. με αναγνώριση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ______________ διατίθεται Ρολόι Τοίχου - τιμή 10€ ανά τεμάχιο, Καρφίτσα Πέτου - τιμή 2,5€ ανά τεμάχιο και Κούπα - τιμή 5€ ανά τεμάχιο

μην ξεχάσω ...

μην ξεχάσω ...

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Α.Σ.Σ.Υ. και Ανώτερη βαθμίδα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ... ο εμπαιγμός συνεχίζεται

Ηλίας Γ. Ντούβλης
Γεν.Γραμματέας ΣΑΣΥΔΑ
Σγός (ΥΔΚ) ε.α.
Προσωπικές απόψεις ...

Πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι στο απαντητικό έγγραφο του κ. ΥΦΕΘΑ, σε σχετικό ερώτημα των βουλευτών του ΠΟΤΑΜΙΟΥ κ.κ. Μαυρωτά-Ψαριανού αναφορικά με την "Ασαφή και μη ενιαία αντιμετώπιση των αποφοίτων των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των κατατακτήριων εξετάσεων", τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση προτεινόμενο σχέδιο νόμου με τίτλο "Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας".

Διαβάζοντας το προτεινόμενο άρθρο 26 "Χαρακτηρισμός των αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών ως Αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών" του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, διαπιστώνω, ότι γίνεται για μια ακόμη φορά, λόγος περί "ανώτερης βαθμίδας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" και συγκεκριμένα : 

" Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του Ν.1911/90 (ΦΕΚ Α΄166) αντικαθίσταται ως εξής:

Οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η φοίτηση σε αυτές είναι τριετής. Όσοι αποφοίτησαν από αυτές θεωρούνται απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον εισήχθησαν σ’ αυτές κατόπιν εξετάσεων και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμων τεχνικών σχολών, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης αυτού."

Επιπροσθέτως, στην Αιτιολογική Έκθεση διαβάζουμε για το συγκεκριμένο άρθρο "Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσμοθετείται η ισότιμη αντιμετώπιση των δύο κατηγοριών προσωπικού, της κατηγορίας που απέκτησε απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου πριν την εισαγωγή στη Σχολή και της κατηγορίας που απέκτησε τον προαναφερόμενο τίτλο μετά την αποφοίτηση από τη Σχολή Υπαξιωματικών. Η υπ’ όψιν ρύθμιση έχει στόχο την αποκατάσταση της ισότητας, με αποτέλεσμα η δεύτερη κατηγορία προσωπικού να θεωρείται ότι αφορά και αυτή σε αποφοίτους Ανώτερης Στρατιωτικής Σχολής. Ακόμη στη ρύθμιση περιλαμβάνονται και οι κάτοχοι απολυτηρίων ισότιμων με Λύκειο τεχνικών σχολών, καθότι η περάτωση αυτών παρέχει τη δυνατότητα εισόδου σε Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές. Επιπρόσθετα, η παραπάνω ρύθμιση καθιερώνει και την τριετή φοίτηση στις παραπάνω Σχολές. Η αύξηση του χρόνου φοίτησης θα δώσει τη δυνατότητα στους νέους Υπαξιωματικούς να εξοικειωθούν καλύτερα με το γνωστικό τους αντικείμενο και με θέματα της ειδικότητάς τους, ενώ θα εξασφαλιστεί η ομαλότερη μετάβασή τους από το περιβάλλον της Σχολής στο χώρο της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας."

Υπενθυμίζω ότι η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν.1911/90 (προστέθηκε με το ν.2913/01 (ΦΕΚ 102Α/23-5-01) ορίζει:

"5. Οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Όσοι αποφοίτησαν από αυτές θεωρούνται απόφοιτοι Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον κέκτηντο πριν την εισαγωγή τους σε αυτές απολυτήριο Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου και εισήλθαν σε αυτές κατόπιν εξετάσεων."


Εξ αυτών προφανώς, πολλά μέσα ενημέρωσης του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου-πληροφόρησης, δημοσίευσαν άρθρα όπως αυτό που διάβασα σήμερα στην έγκριτη εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ με τίτλο "Αλλάζουν όλα στο Στρατό ! " και την ιδιαίτερη αναφορά του συντάκτη "Αναβαθμίζονται σε ΤΕΙ οι Σχολές Υπαξιωματικών" για να συμπληρώσει πιο κάτω "Ρυθμίσεις και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εμπεριέχει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που τέθηκε σε διαβούλευση. Μία εξ αυτών είναι η θέσπιση τριετούς διάρκειας φοίτησης στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και η επί της ουσίας εξομοίωσή τους με τα ΤΕΙ. Η αύξηση κατά ένα έτος στη φοίτηση θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016".

Τι πραγματικά όμως ισχύει και πως συμπεραίνει ο αρθρογράφος την εξομοίωση των ΑΣΣΥ με τα ΤΕΙ ;
Σύμφωνα με το ν.4009/2011 "Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων" (ΦΕΚ 195Α/6-9-2011) ", το άρθρο 1 παρ. 2 αυτού, ορίζει : 

"2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:

α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια»   καιβ) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».


Να σημειωθεί εδώ, ότι ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για την ολοκλήρωση των σπουδών σε Τ.Ε.Ι., ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα (τέσσερα (4) έτη) πραγματικής φοίτησης, από την πρώτη εγγραφή του σπουδαστή.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα ανήκει και η Ανώτερη Εκπαίδευση, στην οποία υπάγονται διάφορες σχολές που παρέχουν επαγγελματική ειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν στη θρησκεία, στην τέχνη, στον τουρισμό, στο ναυτικό, στο στρατό και στη δημόσια τάξη. Πιο συγκεκριμένα, στις σχολές αυτές περιλαμβάνονται οι Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές, οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, οι Ανώτερες Σχολές Χορού και Δραματικής Τέχνης, οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, οι Ανώτερες Σχολές Υπαξιωματικών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η Ανώτερη Σχολή Αστυφυλάκων.

Από τα παραπάνω, εύκολα μπορεί κανείς να συμπεράνει πως ΔΕΝ προκύπτει σαφής εξομοίωση των Α.Σ.Σ.Υ. με τα Τ.Ε.Ι. 

Μοναδικός σκοπός της "αναβάθμισης" των Α.Σ.Σ.Υ. από διετούς σε τριετούς φοιτήσεως, είναι, οι νέοι Υπαξιωματικοί να εξοικειωθούν καλύτερα με το γνωστικό τους αντικείμενο και με θέματα της ειδικότητάς τους και να εξασφαλιστεί η ομαλότερη μετάβασή τους από το περιβάλλον της Σχολής στο χώρο της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Για μια ακόμη φορά λοιπόν, κατά την προσωπική μου άποψη, οι απόφοιτοι των Α.Σ.Σ.Υ. - οι εισερχόμενοι σε αυτές με 18500 έως 19500 μόρια, εμπαίζονται στο θέμα αυτό, μέσα από μια επιχειρούμενη "αναβάθμιση" που μόνο "στάχτη στα μάτια" αυτών, μπορεί να χαρακτηρισθεί. 
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου