ΖΗΤΟΥΜΕ την ουσιαστική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Α.Σ.Σ.Υ. με αναγνώριση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ______________ διατίθεται Ρολόι Τοίχου - τιμή 10€ ανά τεμάχιο, Καρφίτσα Πέτου - τιμή 2,5€ ανά τεμάχιο και Κούπα - τιμή 5€ ανά τεμάχιο

μην ξεχάσω ...

μην ξεχάσω ...

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

"Τράπεζα Αίματος ΣΥΔ"

Ένα διαχρονικό αίτημα, η "Τράπεζα Αίματος ΣΥΔ" έλαβε σάρκα και οστά πριν λίγες ημέρες, απόρροια των άοκνων προσπαθειών τόσο του Διοικητή όσο και του Προσωπικού της Σχολής !

Έδρα της Τράπεζας Αίματος η Α/Β Σέδες που αποτελεί και έδρα της ΣΥΔ, ενώ λειτουργεί σε συνεργασία με τα Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης "Άγιος Παύλος", "Θεαγένειο" και ΑΧΕΠΑ.

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και μη τακτικά. Ως τακτικά μέλη ορίζονται όσοι από το Μόνιμο Προσωπικό και τους Μαθητές της Σχολής χορηγούν τουλάχιστον μια φορά ετησίως αίμα. Μη τακτικά ορίζονται όσοι από τους απόφοιτους της Σχολής – Στρατιωτικό και ωρομίσθιο διδακτικό Προσωπικό έχουν χορηγήσει τουλάχιστον μια φορά αίμα υπέρ της Τράπεζας.

Κάθε τακτικό μέλος δικαιούται για ανάγκες μέχρι Α΄βαθμού συγγενείας χορήγηση κατ΄ελάχιστον αριθμό μονάδων αίματος ίση με αυτές που έχει προσφέρει και έως το διπλάσιο αυτών, χωρίς αυτός να υπερβαίνει τις δέκα (10), ενώ τα μη τακτικά μέχρι δύο (2). Δεν θα καλύπτονται ανάγκες που αφορούν αιμοληψία χρόνιων παθήσεων.

Την Τράπεζα διαχειρίζεται η Επιτροπή Διαχείρισης-Παρακολούθησης, στην οποία, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει γραπτά ή προφορικά αίτημα ανάλογα του επείγοντος της περίπτωσης. Η Επιτροπή αφού εξετάσει το αίτημα εγκρίνει ή απορρίπτει ανάλογα με τα δικαιώματα του ενδιαφερομένου τη χορήγηση, και προβαίνει στη γραπτή και τηλεφωνική επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα Νοσοκομεία.

Θα προγραμματίζονται δύο ετήσιες αιμοδοσίες με διαφορά έξι (6) μηνών μεταξύ τους, πέραν όμως αυτών, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης δύναται να προγραμματισθεί και μια επιπλέον.

Κάθε μέλος δύναται να χορηγήσει αίμα πέραν των προγραμματισμένων αιμοδοσιών αφού ενημερώσει έγκαιρα την Επιτροπή Διαχείρισης. Όλες οι αιμοδοσίες πρέπει να καταχωρούνται στα ατομικά έγγραφα των Στρατιωτικών (αφορά τα ε.ε. μέλη) και στην Κάρτα Εθελοντή Αιμοδότη η οποία εκδίδεται μετά την πρώτη εθελοντική αιμοδοσία με ευθύνη της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας που διενήργησε αυτή.

Σύμφωνα με την ΠαΔ 4-33/2011/ΓΕΕΘΑ και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί απόδειξη ιδιαίτερης επίδοσης στην εκτέλεση των καθηκόντων, προβλέπεται η ηθική αμοιβή των εθελοντών αιμοδοτών

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να προσέρχονται σε οποιοδήποτε Κέντρο Αιμοδοσίας της χώρας, δίνοντας αίμα "Υπέρ Τράπεζας Αίματος ΣΥΔ" ενημερώνοντας παράλληλα την Επιτροπή Διαχείρισης-Παρακολούθησης.

Ο ΣΑΣΥΔΑ, προτρέπει τα Μέλη του ανά την επικράτεια, να συμμετάσχουν στην ενίσχυση της δικής μας Τράπεζας Αίματος.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου