Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Νέο Δ.Σ. στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας


Σύμφωνα με σχετική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΑΝΥ6-Ι13του κ. ΥΕΘΑ, διορίσθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) για την επόμενη τριετία, λόγω λήξεως της θητείας των μελών του παλαιού Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΣΑΣΥΔΑ και οι απόφοιτοι της ΣΥΔ αισθάνονται ιδιαίτερα υπερήφανοι για την ανανέωση της θητείας του κ. Κοντοβά Δημήτριου - Σμχου (ΥΟΚ)ε.α. (14ης σειράς ΣΥΔ).

Δείτε εδώ την Απόφαση διορισμού (ΑΔΑ: ΩΑΝΥ6-Ι13)


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου