Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Ψηφοδέλτιο Αρχαιρεσιών ΣΑΣΥΔΑ 2017

Με την εκπνοή της προβλεπόμενης από το Καταστατικό, προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις Αρχαιρεσίες της 25ης Νοεμβρίου 2017, από τις οποίες θα προκύψουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή ΣΑΣΥΔΑ τριετίας 2018-2019, καταρτίστηκε το ενιαίο ψηφοδέλτιο ως εξής:

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου