ΖΗΤΟΥΜΕ την ουσιαστική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Α.Σ.Σ.Υ. με αναγνώριση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ______________ διατίθεται Ρολόι Τοίχου - τιμή 10€ ανά τεμάχιο, Καρφίτσα Πέτου - τιμή 2,5€ ανά τεμάχιο και Κούπα - τιμή 5€ ανά τεμάχιο

μην ξεχάσω ...

μην ξεχάσω ...

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Παραθερισμός νέων αποστράτων στα ΚΕΔΑ

Στο τέλος Φεβρουαρίου, η ΕΑΑΑ ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής των Αιτήσεων Παραθερισμού για το έτος 2015. Στις δύο τελευταίες παραγράφους της Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης, αναφέρονταν τα εξής :

"ΝΕΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ( Έτος Αποστρατείας 2013-2014-2015 )

Οι νέοι απόστρατοι των τελευταίων Δύο (2) ετών έχουν δικαίωμα παραθερισμού ανεξαρτήτως μοριοδότησης μετά τον τελευταίο αναπληρωματικό κάθε περιόδου σε κάθε θέρετρο ( βάσει απόφασης ΔΣ/Ε.Α.Α.Α. Νο 7/ 18-2-2015 ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όλα τα ανωτέρω έχουν εγκριθεί με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Α. (Πρακτικό Συνεδρίασης Nο.7/18-2-2015) σύμφωνα με τον Κανονισμό Παραθερισμού Κ.Π.Α. Δ-85/12 και τις αποφάσεις της ΜΕΓΕ/2014. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΕΩΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ. "

Μετά τις εύλογες αντιδράσεις των νέων αποστράτων, η ΕΑΑΑ προχώρησε την 16/3/2015, σε νέα ανακοίνωση στην οποία αναπτύσσει το σκεπτικό της εν λόγω απόφασης του Δ.Σ. λέγοντας τα εξής :


"Ενημερώνουμε τα μέλη μας για τα παρακάτω:

Τα διατιθέμενα στην ΕΑΑΑ οικήματα μειώθηκαν υπερβολικά, 40% περίπου ,τα 3 τελευταία χρόνια, διότι δόθηκε σημαντικός αριθμός στους ΕΝ/ΕΝ συναδέλφους (και δικαίως) ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οικονομικά ύστερα από τη μείωση των μισθών τους.

Οι απόστρατοι, αντιθέτως, αυξήθηκαν σημαντικά ιδίως τα τελευταία 2-3 χρόνια εκμεταλλευόμενοι τη σχετική νομοθεσία.

Οι αιτήσεις παραθερισμού κάθε χρόνο κυμαίνονται στις 4.000, ενώ με πρόσφατη υπουργική απόφαση του 2011 δίδονται ιδιαίτερα προνόμια στις ειδικές κατηγορίες.

Η συχνότητα παραθερισμού των αποστράτων που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες είναι κάθε 6-7 χρόνια, ίσως και περισσότερο (όπως Ζούμπερι, Σκοτίνα , Ρόδο στις περιόδους Ιουλίου-Αυγούστου). Για τους νεοαποστρατευόμενους η ΕΑΑΑ δεν έχει ακριβή στοιχεία παραθερισμού τους για τα τελευταία χρόνια, ώστε να τους αφαιρέσει μόρια σε περίπτωση που παραθέρισαν ως ΕΝ/ΕΝ αξιωματικοί, πλην όμως η εμπειρία έχει δείξει ότι, στα τελευταία 3 χρόνια αυτοί έχουν παραθερίσει τουλάχιστον μία φορά.

Όλα τα ανωτέρω δημιουργούν μια αίσθηση αδικίας για όλους τους παλαιούς απόστρατους, οι οποίοι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, ενώ οι καταστάσεις παραθερισάντων μέσω ΕΑΑΑ τα τελευταία 2 χρόνια περιλαμβάνουν νεοαπόστρατους σε ποσοστό περίπου 70%.

Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι με το οριζόντιο αυτό μέτρο είναι ενδεχόμενο κάποιοι νεοαποστρατευόμενοι να αδικούνται, όμως η αδικία αυτή μετριάζεται έναντι της σκληρής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν οι παλαίμαχοι ανώτατοι αξιωματικοί. Πέραν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για περισσότερη δικαιοσύνη μεταξύ των μελών, η ΕΑΑΑ αλλά και το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων απέστειλαν έγγραφο στις προϊστάμενες αρχές και προτείνουν όπως ο παραθερισμός να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια από τις ίδιες τις Ενώσεις.

Τέλος επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ελήφθησαν υπόψη στην ομόφωνη απόφαση του ΔΣ/ΕΑΑΑ.

Εκ της ΕΑΑΑ.   "Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου