ΖΗΤΟΥΜΕ την ουσιαστική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Α.Σ.Σ.Υ. με αναγνώριση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ______________ διατίθεται Ρολόι Τοίχου - τιμή 10€ ανά τεμάχιο, Καρφίτσα Πέτου - τιμή 2,5€ ανά τεμάχιο και Κούπα - τιμή 5€ ανά τεμάχιο

μην ξεχάσω ...

μην ξεχάσω ...

Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2019

Τίτλοι τέλους και επίσημα στη λειτουργία των ιστορικών παραγωγικών Σχολών Υπαξιωματικών ΣΤΥΑ-ΣΥΔ-ΣΙΡ
Σε εκτέλεση των διαλαμβανομένων στο ν.4407/16 (ΦΕΚ Α'134/27/-7-2016), άρθρο 4, παρ.2: 

"Ειδικές διατάξεις
1. Οι πρώτοι σπουδαστές της Σ.Μ.Υ.Α. εισάγονται το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, οπότε παύει η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών, τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών και τη Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων.
2. Όσοι κατά το χρόνο εισαγωγής των πρώτων σπουδαστών της Σ.Μ.Υ.Α. είναι σπουδαστές στις λοιπές Σχολές της παραγράφου 1, ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους σε αυτές. Όταν εκλείψει το σύνολο των σπουδαστών αυτών ανά Σχολή, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με απόφασή του, που εκδίδεται ύστερα από σχετική εισήγηση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, διαλύει την εν λόγω Σχολή. Με όμοια απόφαση που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται κάθε σχετική αναγκαία λεπτομέρεια οργανωτικού χαρακτήρα για την υλοποίηση της διάλυσης."

και μετά την ορκωμοσία των αποφοίτων της 54ης σειράς ΣΥΔ και 68ης σειράς ΣΤΥΑ (η ΣΙΡ δεν είχε αποφοίτους), ο ΥΦΕΘΑ κ.Αλικιβιάδης Στεφανής, "ρίχνει τίτλους τέλους" στην 68χρονη λειτουργία της Σχολής μας, με την υπογραφή και δημοσίευση της απόφασής του Φ.036/ΑΔ.1729/Σ.198/30-11-2019 (ΦΕΚ Α'4809/24-12-2019).Διαβάστε το ΦΕΚ  εδώ
2 σχόλια :