ΖΗΤΟΥΜΕ την ουσιαστική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Α.Σ.Σ.Υ. με αναγνώριση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ______________ διατίθεται Ρολόι Τοίχου - τιμή 10€ ανά τεμάχιο, Καρφίτσα Πέτου - τιμή 2,5€ ανά τεμάχιο και Κούπα - τιμή 5€ ανά τεμάχιο

μην ξεχάσω ...

μην ξεχάσω ...

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Παύση λειτουργίας των Σχολών ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑΣΥΔΑ                                                                                                                                           Υπ' αριθ. 002/2017
                                                                                                                                           Αθήνα, 1 Φεβ 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Παύση λειτουργίας των Σχολών ΣΤΥΑ, ΣΥΔ και ΣΙΡ

Σας γνωρίζουμε ότι, εξεδόθη η Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με θέμα "Ενημέρωση υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) σχετικά με τη λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018" (Φ.251/15392/Α5/31-12017), η οποία δημοσιεύθηκε σε εφαρμογή του υπ' αριθμόν Φ.900/123/300065/Σ.6946/1-12-2016 εγγράφου του Τμήματος Εθνικής & Στρατιωτικής Εκπαίδευσης ΓΕΕΘΑ, σύμφωνα με την οποία, παύουν να λειτουργούν και να δέχονται υποψηφίους η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και η Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) και ιδρύεται σύμφωνα με το ν.4407/2016 (ΦΕΚ Α'134) η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), στην οποία συγχωνεύονται οι προηγούμενες Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της Πολεμικής Αεροπορίας. 

        Στη ΣΜΥΑ, θα λειτουργούν τρεις (3) κατευθύνσεις, ως εξής : 

        1.  ΣΜΥΑ / Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης 
        2.  ΣΜΥΑ / Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης 
        3.  ΣΜΥΑ / Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης

Από την ανωτέρω καταγραφή, προκύπτει χωρίς καμία αμφιβολία, ότι οι προτάσεις μας, οι οποίες έλαβαν τη μορφή νομοθετικής διάταξης στο ν.4407/2016 άρθρο 2 παρ. 2, δεν ελήφθησαν ΟΥΔΟΛΩΣ υπόψη κατά τη σύνταξη της σχετικής Εγκυκλίου.

Ο ΣΑΣΥΔΑ, θα διερευνήσει άμεσα και σε βάθος το υπόψη θέμα, προς αποφυγή τυχόν πλημμελούς ενημέρωσής του και θα προβεί στα προβλεπόμενα διαβήματα για την ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που ψηφίσθηκαν πρόσφατα.

Ευελπιστούμε ότι, τυχόν παράληψη θα οφείλεται μόνο στη μή έκδοση-δημοσίευση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.4407/2016.

Για άλλη μια φορά λοιπόν, επαληθεύεται η αρχική επιμονή μας για τη συνεργασία όλων των Φορέων, αναφορικά με τη σύνταξη-προώθηση του συγκεκριμένου Π.Δ.

Την αποφυγή παρόμοιων θεμάτων είχε κατά νου ο Σύλλογός μας, όταν επέμενε ότι το υπόψη Π.Δ. θα έπρεπε να τύχει ενδελεχούς επεξεργασίας από όλους μας.

Και σήμερα δεν είναι αργά,  Εμείς θα παρέμβουμε και προσδοκούμε το καλύτερο δυνατό.


Το Γραφείο Τύπου ΣΑΣΥΔΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου